Pensioen: bijna 20 duizend euro per jaar

Eind 2008 hadden alle personen in Nederland tot 65 jaar een pensioenaanspraak van gemiddeld 8 100 euro opgebouwd. Dit bedrag bestaat uit 4 600 euro AOW en 3 500 euro arbeidsgerelateerd pensioen. Als iedereen tot zijn 65ste in hetzelfde tempo pensioen blijft opbouwen is de te bereiken pensioenaanspraak gemiddeld 19 800 euro. Bij werknemers is deze aanspraak het hoogst.

Helft pensioen bestaat uit AOW

Bijna de helft van de te bereiken jaarlijkse pensioenaanspraak is AOW, namelijk 9 800 euro. Voor ieder jaar dat iemand tussen de 15 en 65 jaar in Nederland woont, wordt 2 procent AOW opgebouwd. Het arbeidsgerelateerd pensioen bedraagt 10 duizend euro.

Werknemers hebben hoogste werkgerelateerde pensioenaanspraken

Werknemers hebben met 24 900 euro per jaar de hoogst te bereiken pensioenaanspraak. Dit komt doordat ze relatief veel pensioen via hun werkgever opbouwen. In 2008 was dit 15 300 euro. Ruim 60 procent van de bevolking van 15 tot 65 jaar is werknemer.

Te bereiken jaarlijkse pensioenaanspraken naar leeftijd, 2008*

Te bereiken jaarlijkse pensioenaanspraken naar leeftijd, 2008*

Inactieven moeten het vooral hebben van AOW

Inactieven zijn voor hun oudedagsvoorziening vooral afhankelijk van de AOW. De arbeidsgerelateerde pensioenaanspraken die zij hebben, zijn vaak opgebouwd in de periode voordat zij inactief werden. De meeste inactieven gaan er bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd financieel op vooruit vanwege het lage inkomen voor pensionering. Ruim 30 procent van de bevolking van 15 tot 65 jaar behoort tot de inactieven.

Verhouding tussen te bereiken pensioenaanspraken en huidig inkomen naar leeftijd, 2008*

Verhouding tussen te bereiken pensioenaanspraken en huidig inkomen naar leeftijd, 2008*

Zelfstandigen regelen zelf aanvullend pensioen

De arbeidsgerelateerde pensioenaanspraken van zelfstandigen zijn betrekkelijk laag. Zij treffen vaak zelf voorzieningen voor hun pensioen, onder meer door lijfrenteverzekeringen. Ook beschikt een groot deel van de zelfstandigen over vermogen waarop zij terug kunnen vallen om de oude dag te financieren. Gemiddeld hebben zij een groter vermogen dan werknemers of inactieven. Bijna 7 procent van de bevolking van 15 tot 65 jaar is zelfstandige.

Aandeel personen met vermogen meer dan 20 000 euro naar leeftijd, 2008*

Aandeel personen met vermogen meer dan 20 000 euro naar leeftijd, 2008*

Elisabeth Eenkhoorn en Marije van de Grift

Bron:
• StatLine, Pensioenaanspraken van personen; sociaaleconomische categorie
• Pensioenaanspraken: Geld van nu voor later