Zoekresultaten

250 resultaten voor keyword:urban data centers
250 resultaten voor keyword:urban data centers

Pagina 10 van 10

Energiearmoede in Drenthe, 2020

Energiearmoede in de provincie Drenthe op buurt- en wijkniveau in 2020.

Cijfers

Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de omvang van het niet-gebruik van de algemene bijstand per 1 januari 2018 in kaart gebracht.

Cijfers

Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019

Er is een verdiepende analyse uitgevoerd voor de gemeente Leiden waarin de verschillende nationaliteiten binnen de negen inwonersprofielen in kaart zijn gebracht.

Cijfers

Peergroup effecten op leerprestaties

Onderzoek naar het effect van de klassensamenstelling op de basisschool op leerprestaties op de basis- en middelbare school.

Cijfers

Regiomonitor regio Groningen-Assen

Regiomonitor regio Groningen-Assen Urban data center Groningen

Cijfers

Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2

Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2. Op zoek naar een controlegroep voor jeugdzorggebruik met propensity score matching: een verkennend onderzoek.

Cijfers

Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020

Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020 Urban data center groningen

Cijfers

Economische groei in Eindhoven, 2020*

Economische ontwikkeling in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2020*

Cijfers

Verhuisketens ontstaan door nieuwbouw in regio Groningen-Assen

De methodeverkenning verhuisketens heeft als doel om inzicht te krijgen hoe nieuwbouw leidt tot verhuisketens en welke effecten deze verhuisketens hebben op de bestaande woningvoorraad.

Cijfers

Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020

Personen met bijstand op 1 januari die uitstromen naar een baan in Schagen en Nederland, 2019 en 2020.

Cijfers

Internationale handel voor de regio Zwolle, 2019-2020

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2019 en 2020

Cijfers

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2019 en op 1 oktober 2020, naar wel of...

Cijfers

Internationals: Clusteranalyse Eindhoven

Clusteranalyse op de internationale bevolking van de gemeente Eindhoven

Cijfers

CBS ontwikkelt regionale Monitor Brede Welvaart

Eind augustus van dit jaar presenteerde het CBS voor de Eindhovense gemeenteraad de eerste regionale Monitor Brede Welvaart.

Artikelen

De mensen van Eindhoven, 2019

De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. De gemeente Eindhoven en het CBS hebben, in het kader van het Urban Data Center (UDC), een clusteranalyse...

Cijfers

Internetactiviteiten in Den Haag, 2019

Geschatte internetactiviteiten door inwoners van Den Haag in 2019, op verzoek van Gemeente Den Haag.

Cijfers

Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021

Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021

Cijfers

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio

Cijfers

Heroverweging en bijstelling schooladvies, 2016-2018

Heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies in groep 8, naar opleidingsniveau van de ouders.

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2015, 2003-2015

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr 1996-2017

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's

Cijfers

Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen tussen gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

Cijfers

Verhuizingen op de kaart, 2017

Verhuisstromen tussen gemeenten en wijken

Cijfers

Verhuizingen op de kaart, 2017 en 2018

Verhuisstromen tussen gemeenten en wijken in 2017 en 2018

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2016

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers