Steeds meer goederenvervoer via Venlo

© Hollandse Hoogte
In 2015 is in Noord-Limburg 49 miljoen ton aan goederen geladen en gelost. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. De goederenoverslag in deze regio neemt al langer toe. Vooral de hoeveelheid overgeslagen goederen in zeecontainers in de binnenvaarthaven van Venlo is sterk toegenomen. Dit meldt het CBS ter gelegenheid van de opening van het Urban Data Center Venlo.

Het goederenvervoer van en naar Noord-Limburg, waarvan bijna driekwart via Venlo gaat, is tussen 2010 en 2015 met 22 procent toegenomen. Het totale goederenvervoer in Nederland via de weg, de binnenvaart en het spoor nam in die periode met 1 procent toe.

Meer vervoer via binnenvaart

In de regio Noord-Limburg is relatief veel binnenvaart: er is een goede rivierverbinding (Maas) tussen het Rotterdams havengebied en Venlo. Daarnaast heeft Venlo een strategisch gunstige ligging, dicht bij het Duitse Roergebied. In 2015 ging bijna een kwart van het totaal vervoerd gewicht in deze regio via de binnenvaart. Alleen in regio’s met een zeehaven lag dit aandeel hoger.

Het vervoer via de binnenvaart steeg in deze periode (met 41 procent) sterker dan via de weg en het spoor (beiden 18 procent). Het aandeel van het vervoerd gewicht over de binnenvaart steeg van 17 procent in 2010 naar 20 procent in 2015, terwijl het aandeel van het vervoer over de weg daalde, van 79 procent naar 76 procent. Het aandeel van het vervoer via spoor bleef nagenoeg gelijk.

Goederen geladen en gelost in de regio Noord-Limburg
 SpoorvervoerBinnenvaartWegvervoer
20101,7731,8
20141,99,134,7
201529,837,4

Vooral meer zeecontainers per binnenvaart van en naar Noord-Limburg

Het vervoer van goederen in zeecontainers van en naar Noord-Limburg nam in de periode 2010-2015 met 44 procent toe. Het totale zeecontainervervoer in Nederland groeide in dezelfde periode met 8 procent. In totaal nam het aantal geladen of geloste zeecontainers in Noord-Limburg toe van 308 duizend in 2010 naar 445 duizend in 2015.

Het aantal vervoerde zeecontainers per binnenvaartschip steeg in die periode veel harder (+135 procent) dan per vrachtauto (+23 procent) en trein (+26 procent). Het aandeel binnenvaart in Noord-Limburg in het totaal vervoer van zeecontainers nam daardoor toe van 18 naar 30 procent tussen 2010 en 2015. In de binnenvaarthavens van Venlo en Wanssum werd er in 2015 elke vier minuten een zeecontainer geladen of gelost.

Containers geladen en gelost in de regio Noord-Limburg
 SpoorvervoerBinnenvaartWegvervoer
201085,655,8167
2015108131,4205,4

Zeecontainers via Venlo Duitsland in

Noord-Limburg is qua overslag van aantal zeecontainers de vierde regio van Nederland en de eerste van de regio’s zonder zeehaven. Alleen in de regio’s Groot-Rijnmond (Rotterdam), Groot-Amsterdam en West Noord-Brabant (Moerdijk) worden er meer zeecontainers geladen en gelost dan in Noord-Limburg. Vanuit Venlo gaan veel goederen, die eerder in zeehavens zijn geladen, naar Duitsland. Van alle zeecontainers die in 2015 de Nederlandse grens vanuit Noord-Limburg passeerden, ging 61 procent naar Duitsland. Naar Italië werd 22 procent vervoerd en naar België 16 procent.

Top 15 laad- losregio's containers, 2015
 aantal containers
Groot-Rijnmond6691
West-Noord-Brabant752
Groot-Amsterdam473
Noord-Limburg445
Zuidoost Zuid-Holland318
Utrecht307
Midden-Noord-Brabant287
Zuid-Limburg270
Noordoost-Noord-Brabant255
Arnhem/Nijmegen226
Oost Zuid-Holland213
Zuidwest-Gelderland204
Twente194
Overig Zeeland189
Zuidoost-Noord-Brabant188