Zoekresultaten

191 resultaten voor keyword:sterfte
191 resultaten voor keyword:sterfte

Pagina 8 van 8

Sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt vertraagd verder

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een...

Artikelen

15,5 duizend mensen erbij in eerste kwartaal 2020

Er kwamen 15,5 duizend mensen bij, 8,7 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Vooral in maart kwamen er weinig inwoners bij.

Artikelen

Sterfte neemt af in derde week van april 2020

Het aantal overledenen neemt af, maar de sterfte in week 16 valt nog bijna 40 procent hoger uit in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Artikelen

Sterfte onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen nu ook gedaald

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een...

Artikelen

'Hoe het CBS de sterftecijfers tijdens de coronacrisis in kaart brengt'

'Hoe het CBS de sterftecijfers tijdens de coronacrisis in kaart brengt'

Artikelen

Naar verwachting 5 000 mensen overleden in tweede week april 2020

Het aantal overledenen ligt in week 15 zeer waarschijnlijk tussen de 4 700 en 5 300. Wel is duidelijk dat de sterfte nog steeds hoger is dan het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020.

Artikelen

Sterfte onder bewoners van institutionele huishoudens bijna verdubbeld

In week 14 overleden naar schatting 1 485 bewoners van institutionele huishoudens. Gemiddeld overleden er 797 mensen per week in institutionele huishoudens in de eerste tien weken van 2020.

Artikelen

Sterfte neemt verder toe

Voor week 14 (30 maart tot en met 5 april) wordt het aantal overledenen geschat op ongeveer 5 100 personen. Dat zijn er in deze week ongeveer 2 duizend meer dan het weekgemiddelde gedurende de eerste...

Artikelen

Sterfte neemt toe

De hogere sterfte valt samen met het begin van de coronacrisis in Nederland. In week 12 (16 tot en met 22 maart) overleden 3 575 personen. Dat waren er 443 meer dan gemiddeld in de eerste tien weken...

Artikelen

Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen

Beschrijving van het model en de woningbouwveronderstellingen die gebruikt zijn bij het maken van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Publicaties

Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen

Beschrijving van het model en de demografische veronderstellingen die de basis vormen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Publicaties

Hogere sterfte houdt aan

In de eerste 7 weken van 2018 overleed een kwart meer 80-plussers dan in een gemiddelde week van 2017

Artikelen

210 duizend oorlogsslachtoffers

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. Onlangs meldden de media dat de Tweede Wereldoorlog 280 duizend in plaats van 210 duizend Nederlandse oorlogsslachtoffers zou hebben geëist. Het onderzoek waarop...

Artikelen

Vragen en antwoorden over de sterftecijfers

Vragen en antwoorden over de sterftecijfers. Wat is oversterfte?

FAQ's

Hoeveel sterfgevallen zijn er per week?

Per week overlijden er gemiddeld 2 900 mensen. Vanaf week 12 (16 maart tot en met 22 maart 2020) is het aantal overledenen toegenomen tot 5 080 in week 14 (30 maart tot en met 5 april). De stijging...

FAQ's

Wat zijn de medische gevolgen van corona?

De effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Nederland en zullen zeker terug te zien zijn in de statistieken die het CBS naar buiten brengt

Overig