Zoekresultaten

1135 resultaten voor keyword:regionale indelingen
1135 resultaten voor keyword:regionale indelingen

Pagina 4 van 46

Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau

Kenmerken huishoudens met lage inkomens en inwoners met een migratieachtergond uit Midden- en Oost-Europese landen op postcodeniveau

Cijfers

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, studierichting

Cijfers

Faillissementen bedrijven in de Achterhoek; kwartaal 1 t/m 4 2021

Tabel met het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen en eenmanszaken in enkele gemeenten in de Achterhoek, in het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2021.

Cijfers

Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019

Het CBS Urban Data Center/Leiden071 heeft voor de tweede keer de inwoners van Leiden in kaart gebracht aan de hand van een clusteranalyse.

Cijfers

Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019

Er is een verdiepende analyse uitgevoerd voor de gemeente Leiden waarin de verschillende nationaliteiten binnen de negen inwonersprofielen in kaart zijn gebracht.

Cijfers

Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*

Aantallen huishoudens naar inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen per provincie, 2019-2020*

Cijfers

Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021

Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021

Cijfers

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers

Economische groei in Eindhoven, 2020*

Economische ontwikkeling in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2020*

Cijfers

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht

Indicatoren thema’s brede welvaart voor provincie Utrecht. Er wordt naar negen indicatoren gekeken waarbij waar mogelijk het jaar 2020 wordt gehanteerd.

Cijfers

Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022

Tabel met voorlopige inwoneraantallen naar leeftijd, per gemeente, op 1 januari 2022

Cijfers

Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in de gemeente Amsterdam, 2014-2021

Cijfers

Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de omvang van het niet-gebruik van de algemene bijstand per 1 januari 2018 in kaart gebracht.

Cijfers

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari, 2000-2022

Personenauto's naar bouwjaar, brandstofsoort, gewicht, eigendom en kleur, naar leeftijd en (woon)provincie van de eigenaar

Cijfers

Kwantitatieve effectmeting ROM’s, 2011-2020

Nederland kent in 2021 negen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) die als doel hebben om de (regionale) economische structuur te versterken.

Cijfers

Economie groeit in 2021 het sterkst in Haarlemmermeer

In de regio Haarlemmermeer is de economie in 2021 het sterkst gegroeid, met ongeveer 9 procent. Desondanks is de economie in Haarlemmermeer nog 12 procent kleiner dan in 2019.

Artikelen

Regionale economische groei 2021

Tabel met economische groeicijfers per provincie en regio in 2021 en 2020.

Cijfers

Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021

aantallen beschermde afnemers van gas per netgebied. Op basis van beschikbare informatie zijn aantallen adressen met gasaansluitingen van stadsverwarmingsinstallaties, ziekenhuizen, verpleeg- en...

Cijfers

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020

Aantal banen van werknemers naar bedrijfstak en arbeidsmarktregio (indeling 2022), 2010 en 2020.

Cijfers

De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen

Dit rapport gaat over het onderlinge vertrouwen in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

Bedrijventerreinen en de energietransitie

Pilotonderzoek over de informatievoorziening op gebied van de energietransitie op bedrijventerreinniveau.

Cijfers

Economische groei in Leiden, 2016-2020*

Economische groei in Nederland, Zuid-Holland, Leiden en Bollenstreek, regio Leiden, Leiden, 2020*

Cijfers

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Bestelwagens van bedrijven, gereden kilometers, verkeersprestaties, bedrijfstak/branche (SBI 2008), bedrijfsgrootte, leeftijd bestelauto

Cijfers

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Gemiddelde leeftijd en leeftijdsklasse van bestelwagens, soort gebruiker van een bestelauto, gemeente, provincie, landsdeel

Cijfers

Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin die onderdeel uitmaakt van het Programma Aardgasvrije Wijken in twee ronden van 26 en 19 gemeenten over 2018, 2019 en 2020.

Cijfers