Meer wo-studenten verhuisd naar universiteitssteden

Jongeren verhuizen hun huisraad met een bakfiets in Groningen
© Hollandse Hoogte
Het aantal wo-studenten dat vanuit het ouderlijk huis naar een stad met een universiteit verhuisde is in 2020 toegenomen. Er gingen 25,9 duizend studenten in een universiteitsstad op zichzelf wonen, in de jaren 2017–2019 waren dat er jaarlijks nog rond de 22 duizend. Er gingen vooral meer studenten uit huis om in Amsterdam en Utrecht te gaan wonen. In 2020 gingen ook meer jongeren studeren. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Thuiswonende studenten die in studiejaar 2020/’21 bij een instelling voor wetenschappelijk onderwijs stonden ingeschreven en in 2020 verhuisden zijn vergeleken met wo-studenten uit studiejaar 2019/’20 die in 2019 uit het ouderlijk huis verhuisden. Verhuizingen naar universiteitssteden in de Randstad namen het sterkst toe. Naar Amsterdam gingen 38 procent meer wo-studenten, naar Utrecht 31 procent meer. Ook naar Leiden, Delft en Rotterdam verhuisden meer studenten om op zichzelf te gaan wonen. Wat minder studenten vertrokken vanuit het ouderlijk huis naar Enschede.

Uit het ouderlijk huis verhuisde studenten, naar universiteitsstad
Categories12020* (x 1 000)2019 (x 1 000)
Amsterdam4,63,4
Utrecht3,62,8
Groningen3,13
Rotterdam2,72,4
Delft2,11,7
Leiden2,11,6
Nijmegen21,9
Tilburg1,31,3
Eindhoven1,21,2
Maastricht1,10,9
Wageningen1,11,1
Enschede0,91
* voorlopig cijfer

Meer studenten, meer studenten verhuisd

In studiejaar 2020/’21 nam het aantal wo-studenten relatief sterk toe. In 2020 was het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs bijna 100 procent waardoor het aantal jongeren dat een vwo-diploma haalde naar verhouding sterk steeg. Een deel van de jongeren gaf in een onderzoek van het Nuffic aan dat zij door de coronapandemie hun plannen om naar het buitenland te gaan wilden uitstellen.

Het aantal studenten dat uit huis ging om op zichzelf te gaan wonen in een universiteitsstad nam niet alleen absoluut, maar ook relatief toe. Van de thuiswonende wo-studenten die in studiejaar 2020/’21 bij een wetenschappelijke opleiding stonden ingeschreven, ging 18,6 procent in 2020 uit huis om in een universiteitsstad te gaan wonen. Het was voor het eerst sinds 2016 dat het percentage uit het ouderlijk huis verhuizende studenten steeg.

Studenten die uit huis gaan en naar een universiteitsstad verhuizen
categories1uit huis gaand (% van thuiswonende wo-studenten)
201621,7
201720,7
201818,8
201917,8
2020*18,6
* voorlopig cijfer
 

Meer studenten vanuit Randstedelijke regio’s verhuisd

In 2020 verhuisden vooral meer wo-studenten uit regio’s in de Randstad naar een universiteitsstad dan in 2019. In de agglomeratie Haarlem, Het Gooi en Vechtstreek en de regio Groot-Amsterdam was de stijging het grootst. Uit andere regio’s, vooral in Zeeland en de noordelijke en noordoostelijke provincies, was de toename kleiner of vertrokken zelfs wat minder studenten. Uit de regio Overig Zeeland verhuisden in 2020 bijvoorbeeld iets meer dan 300 wo-studenten om op zichzelf te gaan wonen, terwijl dat er in 2019 nog 325 waren.

Wo-studenten die uit huis gaan naar een universiteitsstad, 2020
GemNaam%verandering ( % verandering t.o.v. 2019)
Oost-Groningen6,6
Delfzijlenomgeving-20,3
OverigGroningen15,2
Noord-Friesland-6,5
Zuidwest-Friesland16,3
Zuidoost-Friesland-4,3
Noord-Drenthe12,6
Zuidoost-Drenthe-11,4
Zuidwest-Drenthe-14,6
Noord-Overijssel1,6
Zuidwest-Overijssel2,5
Twente4,1
Veluwe11,6
Achterhoek-4,7
Arnhem/Nijmegen10,3
Zuidwest-Gelderland7,9
Utrecht33,8
KopvanNoord-Holland13,3
Alkmaarenomgeving8,2
IJmond16,7
AgglomeratieHaarlem53
Zaanstreek4,2
Groot-Amsterdam43,4
HetGooienVechtstreek43,7
AgglomeratieLeidenenBollenstreek30,7
Agglomeratie's-Gravenhage28
DelftenWestland17,6
Oost-Zuid-Holland12,4
Groot-Rijnmond21,5
Zuidoost-Zuid-Holland17,6
Zeeuwsch-Vlaanderen-2,6
OverigZeeland-7,1
West-Noord-Brabant5,4
Midden-Noord-Brabant13,4
Noordoost-Noord-Brabant15
Zuidoost-Noord-Brabant10,5
Noord-Limburg-2,8
Midden-Limburg4,6
Zuid-Limburg16,9
Flevoland11