Zoekresultaten

201 resultaten voor keyword:prijsindex
201 resultaten voor keyword:prijsindex

Pagina 8 van 9

Statistisch Bulletin no. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Financiële instellingen en markten, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 19

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeidsmarkt, Energie en water, Industrie, Financiële instellingen en markten, Prijzen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Een nieuw prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen

Dit artikel beschrijft de achtergronden en berekeningswijze van de nieuwe reeks Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen die het CBS met ingang van 2001 gaat publiceren. Deze reeks...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Wat zijn de omzetcijfers van de diverse branches in ons land?

In deze tabel staat de netto-omzet per jaar van diverse bedrijfstakken vermeld.

FAQ's
FAQ's

Wijzigingen bij de berekening van de dienstenprijsindex (DPI)

Bij de samenstelling van de dienstenprijsindex (DPI) volgt het CBS met ingang van 2012 de classificatie van producten naar activiteit (CPA 2008), terwijl het basisjaar voor de dienstenprijsindex is...

Overig

Waar vind ik wijk- en buurtgegevens?

Deze tabel geeft allerlei informatie op wijk- en buurtniveau.

FAQ's

Waarmee pas ik de looncomponent in mijn contracten aan?

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de CAO-lonen en de contractuele loonkosten.

FAQ's

Hoe ziet de bevolking van Nederland er in de toekomst uit?

Deze tabel geeft het totaal aantal inwoners en de bevolkingsontwikkeling van Nederland weer.

FAQ's

Hoeveel geld is er gemoeid met de in- en uitvoer naar en van Nederland?

Deze tabel geeft de waarde van de in- en uitvoer in miljoenen euro's weer, uitgesplitst naar soort goederen

FAQ's

Hoeveel werkenden zijn er in Nederland en wat is hun arbeidsduur?

Deze tabel geeft het totaal aantal personen van de werkzame beroepsbevolking in Nederland weer en hun arbeidsduur

FAQ's

Waar kan ik de rest van de cijfers/statistieken terugvinden?

De website bevat o.a. de elektronische databank StatLine die u gratis kunt gebruiken

FAQ's

Hoe zijn de inkomens verdeeld in Nederland?

In deze tabel is het aantal huishoudens en personen naar inkomensklassen opgenomen

FAQ's
FAQ's