Stappen indexerings­module huurprijs­aan­passing - Help

1. Welke methode?

Er worden twee methoden gebruikt om de gewijzigde huurprijs te berekenen: de jaar-op-jaarmethode en de vastenoemermethode .
Staat in uw contract "... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met ..." of een tekst van gelijke strekking, dan wordt de jaar-op-jaarmethode gebruikt.
Staat er "... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de eerste huurperiode, vermenigvuldigd met ...", of een tekst van gelijke strekking dan wordt de vastenoemermethode  gebruikt.

2. Maand- of jaarcijfers?

Bij het aanpassen van de huur wordt gerekend met maand- of jaarcijfers.
Wordt de jaar-op-jaarmethode gebruikt en staat in uw contract "... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast ..." of een tekst van gelijke strekking, dan wordt de gewijzigde huurprijs berekend op basis van maandcijfers.
Staat er "... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de geldende huurprijs ..." of een tekst van gelijke strekking, dan wordt de gewijzigde huurprijs berekend op basis van jaarcijfers.
Wordt de vastenoemermethode gebruikt en staat in uw contract "... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de eerste huurperiode, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan.." of een tekst van gelijke strekking, dan wordt de gewijzigde huurprijs berekend op basis van maandcijfers.
Staat er "... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de eerste huurperiode, vermenigvuldigd met het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de eerste huurperiode is ingegaan ..." of een tekst van gelijke strekking, dan wordt de gewijzigde huurprijs berekend op basis van jaarcijfers.

3. Welke reeks?

In uw contract staat welke reeks indexcijfers u dient te gebruiken voor het aanpassen van de huur. Vaak is dit het consumentenprijsindexcijfer uit de reeks CPI Werknemers laag (voorheen prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks werknemers met in (19..) een gezinsinkomen beneden de loongrens ziekenfondsverzekering). Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de reeks CPI Alle huishoudens (voorheen prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks totale bevolking). Overigens, indien u gebruik maakt van de jaar-op-jaarmethode dan kunt u zonder meer gebruikmaken van de reeks alle huishoudens, op de meest recente tijdsbasis.  Maakt u echter gebruik van de vaste noemermethode, dan dient u de in het contract genoemde reeks en bijbehorend basisjaar te gebruiken.

4. Welk basisjaar?

In uw contract staat op basis van welke consumentenprijsindexcijfers, met welk basisjaar, de wijziging van de huurprijs plaatsvindt.
Staat in uw contract "... het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks werknemers met in 1985 een gezinsinkomen beneden de loongrensgrens ziekenfondsverzekering ...", dan wordt bedoeld het prijsindexcijfer met basisjaar 1985 = 100.

5. Geldende huurprijs

Wordt de jaar-op-jaarmethode gebruikt, dan vult u hier "de laatst geldende huurprijs" of "de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum" in. Dit is de huurprijs vóór aanpassing.
Wordt de vastenoemermethode gebruikt, dan vult u "de eerst geldende huurprijs" of "de huurprijs op de ingangsdatum van de eerste huurperiode" en de ingangsdatum hiervan in. Dit zijn de huurprijs en de datum die in uw contract staan.

6. Datum huurprijswijziging

Hier vult u de maand en het jaar van de huurprijswijziging in (de datum waarop de nieuwe huur ingaat).

7. Berekening gewijzigde huurprijs

Op basis van de door u ingevoerde gegevens en de meest voorkomende clausulering (“de te hanteren indexcijfers zijn die van 4 maanden voor de datum van aanpassing als “teller” en die van 16 maanden voor de datum van aanpassing als “noemer””) wordt de formule, volgens welke de nieuwe huurprijs berekend wordt, voor u ingevuld.
Mocht uw contract het anders voorschrijven, dan kunt u de door het systeem default gekozen indices hier handmatig aanpassen, conform uw contract.

Hebt u nog vragen? Bel de Infoservice van het CBS: 088 5707070 en kies een 2