Zoekresultaten

37 resultaten voor keyword:loonverschil
37 resultaten voor keyword:loonverschil

Pagina 2 van 2

Loonkloof vrouwen en mannen, feit of fictie?

Verdienen vrouwen gemiddeld per uur minder dan mannen; rekening houdend met verschillen in de wijze waarop zij zich positioneren en bewegen op de arbeidsmarkt? Uit statistisch onderzoek van het CBS...

Artikelen

Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en bedrijfsleven, 2012

Dit rapport schetst een beeld van ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en het bedrijfsleven in 2008, 2010 en 2012. De publicatie gaat...

Artikelen

Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en het bedrijfsleven, 2010

Dit rapport schetst een beeld van de banen, lonen en beloningsverschillen bij de overheid en het bedrijfsleven in 2010. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikelen

Lager loon tweede generatie niet-westerse allochtoon volledig te verklaren

Niet-westers allochtone werknemers in het bedrijfsleven hebben een lager uurloon dan hun autochtone collega’s.

Artikelen

Lager loon tweede generatie niet-westerse allochtoon volledig te verklaren

Niet-westers allochtone werknemers in het bedrijfsleven hebben een lager uurloon dan hun autochtone collega’s. Opvallend is dat het verschil bij eerste generatie niet-westerse allochtonen kleiner is...

Artikelen

Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2008

Gelijk loon voor gelijk werk? Dit rapport schetst een beeld van de banen, lonen en beloningsverschillen bij overheid en bedrijfsleven in 2008. De aanvullende tabellenset is op aanvraag te verkrijgen....

Artikelen

Loonverschil tussen mannen en vrouwen neemt langzaam af

De afgelopen jaren is het verschil in loon tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Het tempo waarin dit gebeurt is echter laag.

Artikelen

Beloningsverschillen verklaard? Verschillen in uurloon bij de overheid, 2004

Dit rapport beschrijft de banen en de uurlonen van werknemers bij de overheid in 2004. Centraal staan verschillen in uurlonen tussen autochtonen en allochtonen, tussen mannen en vrouwen, tussen...

Artikelen

Hoeveel verdienen mannen meer dan vrouwen?

Hoeveel verdienen mannen meer dan vrouwen?

FAQ's

Hoe groot is de loonkloof tussen mannen en vrouwen?

Hoe groot is de loonkloof tussen mannen en vrouwen?

FAQ's