Loonverschil tussen mannen en vrouwen neemt langzaam af

De afgelopen jaren is het verschil in loon tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Het tempo waarin dit gebeurt is echter laag. Bij jongeren is het verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen ongeveer 10 procent. Voor de 45-plussers kan het oplopen tot 35 procent.

Vrouw krijgt gemiddeld 81 procent van bruto-uurloon man

Het loonverschil is uit te drukken als het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen als percentage van het gemiddelde uurloon van mannen (de zogeheten Gender Pay Gap. Zo was in 2008 voor vrouwen van 15 tot 65 jaar het gemiddelde bruto-uurloon 81 procent van dat van mannen. Bij 15- tot 35-jarige vrouwen was het 90 procent, tussen 35 en 45 jaar 80 procent, terwijl vrouwen boven de 45 jaar minder dan 70 procent van het bruto-uurloon van mannen kregen.

Het verschil in bruto-uurloon daalt maar langzaam. In de periode 2006-2008 is het verschil in bruto-uurloon afgenomen met 0,4 procent op jaarbasis.

Gemiddeld bruto-uurloon van vrouwen

Gemiddeld bruto-uurloon van vrouwen

Loonverschil bij financiële instellingen groter dan in het onderwijs

Loonverschillen hangen sterk samen met de bedrijfstak. Bij de financiële instellingen bedroegen de gemiddelde uurloonverschillen tussen mannen en vrouwen in 2008 meer dan 30 procent, terwijl deze in het onderwijs maar net boven de 15 procent uitkwamen.

Bij de 15- tot 25-jarigen verdienden de vrouwen in beide bedrijfstakken iets meer dan hun mannelijke collega’s, maar in hogere leeftijdsgroepen lopen de vrouwen snel een achterstand op. Bij de financiële instellingen verdienden vrouwen van 55 tot 65 jaar ruim 40 procent minder. In het onderwijs liep het verschil op tot bijna 20 procent.

Hoe meer variatie in functies, hoe groter de achterstand

De grote verschillen tussen de financiële instellingen en het onderwijs hebben te maken met hoeveel variatie er bestaat in functies en beloningen. Bij de financiële instellingen lopen deze veel meer uiteen, waarbij mannen oververtegenwoordigd zijn in de beter betaalde banen. In het onderwijs is de variatie veel kleiner.

Gemiddeld bruto-uurloon van vrouwen, financiële instellingen en onderwijs, 2008

Gemiddeld bruto-uurloon van vrouwen, financiële instellingen en onderwijs, 2008

Ben Dankmeyer