Zoekresultaten

116 resultaten voor keyword:huishoudens
116 resultaten voor keyword:huishoudens

Pagina 1 van 5

Wie zit waar in de vermogensverdeling?

De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Artikelen

Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*

Particuliere huishoudens naar klassen van belastbaar inkomen (WRB-grens 2022) naar huishoudenstype, 2020*

Cijfers

Huishoudens met zelfstandige en minderjarig kind

Aantal huishoudens met minstens één zelfstandige en minstens één kind van jonger dan 18 jaar, 2016-2018.

Cijfers

Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen

Consumptieve bestedingen naar verbruiksfunctie Verbruiksfuncties volgens COICOP-indeling

Cijfers

Schuldenproblematiek in beeld

Huishoudens met geregistreerde problematische schulden, 2015-2020.

Cijfers

Wie zit waar in de vermogensverdeling?

De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Artikelen

Multiproblematiek van particuliere huishoudens 2016

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016

Cijfers

Stapeling en (multi)problematiek 2017-2021

Dashboard met de resultaten van onderzoek naar de stapeling van het gebruik van regelingen en voorzieningen en enkele vormen van problematiek in het sociaal domein in de jaren 2017 tot en met 2021.

Cijfers

Woontevredenheid van huishoudens in aantallen 2018

Woontevredenheid; kenmerken huishouden, woning met aantallen in plaats van percentages

Cijfers

Armoederisico in 2017 toegenomen

Ontwikkelingen in (langdurige) armoede bij huishoudens

Publicaties

Nieuwbouwmonitor 2018-2020

Kenmerken van nieuwbouwwoningen en woningtransformaties, van huishoudens die er wonen en van woningen die zijn achtergelaten door verhuizing naar nieuwbouw of woningtransformatie in 2018-2020

Cijfers

Beschikbaar inkomen huishoudens 2 procent hoger in 2022

In 2022 was het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 2,0 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019

Tabellen over recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag in 2015-2019, uitgesplitst naar besteedbaar huishoudensinkomen, huishoudenssamenstelling en deeltijdfactor.

Cijfers

Beschikbaar inkomen huishoudens 3,1 procent hoger in tweede kwartaal

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de sterkste stijging na het tweede kwartaal van 2002. De toename is...

Artikelen

Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020

Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm, 1 januari 2020

Cijfers

Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+

Tabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2021

Cijfers

Bijstandshuishoudens met kostendelers, 2018

Bijstandshuishoudens met kostendelers naar huishoudsamenstelling, januari 2018

Cijfers

Gemiddeld autobezit Zeist op postcodeniveau, 1-1-2022

Deze tabel bevat gegevens over het gemiddeld autobezit, aantal personenauto's per huishouden, in de gemeente Zeist op 1 januari 2022, uitgesplitst naar postcode 5 en postcode 6.

Cijfers

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2017

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2017.

Cijfers

Besparingen huishoudens stijgen meer dan in meeste andere eurolanden

In 2020 hebben Nederlandse huishoudens veel meer geld gespaard dan in de voorgaande jaren. De vrije besparingen kwamen uit op ruim 77 miljard euro, oftewel 4 418 euro per inwoner. De vrije...

Artikelen

Miljonairs, 2006-2021

Deze tabellen bevatten gegevens over huishoudens met vermogen van 1 miljoen euro of meer, voor de jaren 2017 t/m 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen.

Cijfers

Vermogens van huurders groeiden niet, van woningbezitters wel

Huishoudens met een eigen woning hadden in 2020 een doorsnee vermogen exclusief eigen woning van 36,3 duizend euro. Dat is 14 keer zoveel als huishoudens met een huurwoning, hun doorsnee vermogen...

Artikelen

Materiële welvaart in Nederland 2022

In Materiële Welvaart in Nederland 2022 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland. Het

Publicaties

Autobezit in Veldhoven op postcodeniveau, 1-1-2021

Autobezit in de gemeente Veldhoven op postcodeniveau, 1-1-2021. De tabellen zijn gemaakt in opdracht van de gemeente Veldhoven.

Cijfers

Betaalbaarheidsrisico's van huishoudens in Gemeente Eindhoven, 2020

Deze tabellenset presenteert cijfers over huishoudens in de Gemeente Eindhoven naar inkomensgroep, woonquote en reservebudget in 2020.

Cijfers