Zoekresultaten

40 resultaten voor keyword:geschiedenis
40 resultaten voor keyword:geschiedenis

Pagina 2 van 2

Het huis der getallen. De institutionele geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek, 1899-1996

In Het huis der getallen wordt de geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek beschreven. Deze studie richt zich op de beleidsmatige invulling van de centralisatie van de ambtelijke...

Publicaties

Buitenlandse migratie in Nederland 1795-2006: de invloed op de bevolkingssamenstelling

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. De migratie in de afgelopen twee eeuwen heeft een belangrijke invloed gehad op de samenstelling van de bevolking in Nederland. Rond 1800 was naar schatting...

Artikelen

210 duizend oorlogsslachtoffers

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. Onlangs meldden de media dat de Tweede Wereldoorlog 280 duizend in plaats van 210 duizend Nederlandse oorlogsslachtoffers zou hebben geëist. Het onderzoek waarop...

Artikelen

Algemene tellingen in de twintigste eeuw

Onze kennis van de maatschappij is in de 20ste eeuw voor een belangrijk deel bepaald geweest door de grote tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit betrof volkstellingen,...

Publicaties

Een kwart eeuw wiegendood in Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005

Artikelen

Met jenever als basis

In 1920 verscheen een nieuwe statistiek van het verbruik van gedistilleerd opnieuw. Dit keer was niet het ministerie maar het CBS verantwoordelijk voor publicatie. Het bureau bracht de...

Artikelen
Artikelen

Geschiedenis van de Nederlandse doodsoorzakenstatistiek

Geschiedenis van de doodsoorzaken statistiek. Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003

Artikelen

Brijpatronen

In 1936 verbruikten boeren en landarbeiders de meeste calorieën, schrijvers en klerken hadden het minste aantal calorierën nodig. De samenstelling van de dagelijkse maaltijd verschilde dan ook...

Artikelen

200 Jaar statistiek in tijdreeksen

Het hier gepresenteerde databestand bestaat uit een tijdreeks met bevolkingsgegevens, economische gegevens, gegevens over arbeid, landbouw, energie, verkeer en vervoer, geld- en kapitaalmarkt,...

Publicaties

Welke historische tijdreeksen heeft het CBS over onderwijs?

historische tijdreeksen van het CBS over onderwijs

FAQ's

Statistieken uit het verleden

Historische statistieken en cijfers uit het verleden, tijdreeksen van de bevolking, werkloosheid en onderwijs, en informatie over de geschiedenis van het CBS zijn hier bijeengebracht.

Overig

Het licht van de statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is opgericht op 9 januari 1899. Het was het werkbureau van de Centrale Commissie voor de Statistiek (6 oktober 1892). Deze commissie was opgericht om...

Overig