Demografie van vijf niet-westerse herkomstgroepen vanaf 1972

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003,