Een kwart eeuw wiegendood in Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005