Met jenever als basis

© Hollandse Hoogte

In 1920 verscheen een nieuwe statistiek van het verbruik van gedistilleerd opnieuw. Dit keer was niet het ministerie maar het CBS verantwoordelijk voor publicatie. Het bureau bracht de verbruiksgegevens in een aangepaste vorm naar buiten, per cluster van gemeenten. Zo’n cluster was gevormd rondom een stedelijke kern. Daarmee had het bureau een prototype ontworpen van een indeling in verzorgingsgebieden, de vroegste in ons land.