Zoekresultaten

1002 resultaten voor keyword:gemeenten
1002 resultaten voor keyword:gemeenten

Pagina 37 van 41

Instroom en uitstroom Wmo arrangementen, 2015

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2015.

Cijfers

Vinex-stellen minder vaak uit elkaar dan gemiddeld

Vinex-stellen gaan minder vaak uit elkaar dan gemiddeld.

Artikelen

Afname industriële vestigingen in bijna alle provincies

Het aantal industrievestigingen is in de periode 2010-2016 in vrijwel alle provincies teruggelopen.

Artikelen

Aantal oude diesels daalt na 2010 met twee derde

Het aantal in Nederland geregistreerde oude dieselauto’s is sinds begin 2010 met 67 procent afgenomen.

Artikelen

Startende banen na re-integratie per gemeente

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in de eerste helft van 2015 re-integratie hadden en een baan starten.

Cijfers

Spiegelrapport jeugdhulp

Aan jeugdhulpaanbieders die gegevens aan CBS verstrekken, levert CBS voortaan een zogenoemd spiegelrapport terug

Artikelen

Grootste daling volwassen verdachten in ruim 10 jaar

De daling in het aantal meerderjarige verdachten in 2015 was de grootste in meer dan 10 jaar

Artikelen

Breda en Zundert aan kop in aardbeienland

Breda, Veghel en Etten-Leur aan kop met grootste aardbeiendichtheid, grootste areaal aardbeien in Zundert.

Artikelen

Forse afname industriële vestigingen in Twente

Forse afname industriële vestigingen in Twente

Artikelen

150 duizend inwoners van Poolse herkomst

Sinds begin mei 2016 telt Nederland ruim 150 duizend inwoners van Poolse herkomst. Dat aantal stijgt al sinds 1996.

Artikelen

Het verhaal achter het cijfer 8758: Heerlen krimpt

Podcast over verstedelijking, in het bijzonder over de bevolkingskrimp in Heerlen.

Artikelen

Interactieve kaart Hoge en lage inkomens

Interactieve kaart die het aandeel hoge en lage inkomens per gemeente laat zien.

Artikelen

Storymap Bevolkingsontwikkeling

Interactieve kaart die de bevolkingsontwikkeling per gemeente laat zien.

Artikelen

Meer jonge gezinnen verlaten de stad

Jonge gezinnen verhuizen weer vaker uit de grote stad. Waar gaan deze gezinnen wonen?

Artikelen

Meer miljonairs in Nederland

Het aantal miljonairshuishoudens in Nederland is in 2014 met 5 duizend toegenomen tot bijna 108 duizend.

Artikelen

Gemeentelijke wijzigingen per 1 januari 2016.

Aantal inwoners en oppervlakte land betrokken bij gemeentelijke herindeling en grenscorrectie per 1 januari 2016.

Cijfers

Particuliere huishoudens naar leeftijd hoofdkostwinner

Particuliere huishoudens naar leeftijd hoofdkostwinner

Cijfers

0-meting Sociaal Domein Zoetermeer, 2014

Deze tabel bevatt informatie over de stand van zaken in diverse onderdelen van het sociaal domein in Zoetermeer

Cijfers

Hoogste percentage akkerbouw in Veendam

In Veendam, Cromstrijen, Sluis en Terneuzen neemt akkerbouw het grootste deel van het landbouwareaal in beslag.

Artikelen

Jeugdreclassering 1e kwartaal 2015, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 2e kwartaal 2015, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 3e kwartaal 2015, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 1e kwartaal 2016, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Deelnemers reïntegratievoorzieningen

deelnemers reintegratievoorzieningen gemeenten

Cijfers

Meeste nieuwe woningen in Amsterdam

In 2015 zijn er welgeteld 47 878 nieuwe woningen bijgekomen. In Amsterdam kwamen er de meeste nieuwe woningen bij.

Artikelen