Methodebeschrijving Landelijke Monitor Leegstand

paper cover blauw

De landelijke monitor leegstand geeft voor alle gemeenten in Nederland en voor negen typen vastgoed inzicht in de administratieve leegstand op 1 januari 2016.

De landelijke leegstandsmonitor is een administratieve meting van het gebruik van vastgoedobjecten. Dat gebeurt door een koppeling van Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Personen (BRP), Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ), en het Handelsregister (HR). De BAG fungeert in deze opzet als basisbestand, de BRP als registratie van bewoning, het HR als registratie van actieve bedrijfsvestingen en de WOZ als registratie van (fiscaal) vastgoedgebruik.

Als er op een bepaalde peildatum volgens BRP, WOZ en HR geen sprake is van gebruik. dan staat een object ‘administratief leeg’.