Gemeentegrootte en stedelijkheid

Gemeentegrootte

De gemeenten worden op basis van hun inwonertal ingedeeld in acht klassen. In sommige tabellen worden deze klassen verder ingedikt tot vijf of drie klassen.
Ook worden in enkele tabellen alleen cijfers gegeven over de vier grootste steden. De vier gemeenten met meer dan 250.000 inwoners staan wel bekend als de G4. Onder deze naam hebben deze steden ook een samenwerkingsverband. Andere selecties zijn ook mogelijk, zoals naar andere samenwerkingsverbanden van grote steden, of naar inwonertal de G100.000-plus en de G100.000-min. Deze laatste selecties betreffen steden met meer of juist minder dan 100 duizend inwoners. Ook komt voor dat alleen gemeenten met meer dan 30 duizend inwoners worden meegenomen in de statistiek of dat gemeenten worden ingedeeld naar andere classificaties van inwonertal.

Stedelijkheid

Op basis van de omgevingsadressendichtheid worden gemeenten ingedeeld in vijf klassen van stedelijkheid. De omgevingsadressendichtheid is de gemiddelde waarde van de adressendichtheid van een gemeente. De adressendichtheid is steeds gebaseerd op een gebied met een straal van 1 kilometer rondom een adres.

Samenwerking grote gemeenten

Grote steden in Nederland werken veel samen. Het samenwerkingsverband tussen de vier grootste steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, wordt ook wel de G4 genoemd. Samenwerkingsverbanden tussen grotere groepen van steden zijn G40 (excl. G4) en de G44 (incl. G4). Meer informatie is te vinden op de website van de G40.