Zoekresultaten

34 resultaten voor keyword:energiebedrijven
34 resultaten voor keyword:energiebedrijven

Pagina 2 van 2

Warmteleveringen in de CBS Energiebalans

Warmtelevering van (energie)bedrijven aan huishoudens of andere bedrijven kunnen een middel zijn voor een efficiënte energievoorziening. Dit artikel beschrijft de informatie die CBS heeft over...

Publicaties

Opbrengst aandelenverkoop energiebedrijven door gemeenten vooral gebruikt voor investeringen

Gemeenten hebben in 2010 ruim 1,9 miljard euro van de opbrengst van de verkoop van aandelen Nuon en Essent besteed aan investeringen. Dit is ruim 60 procent van de eerste 3,2 miljard die door de...

Artikelen

Goederenproductie gekrompen

De productie van goederen is in het vierde kwartaal van 2011 met 2,2 procent gekrompen. Vooral de delfstoffenwinning en de energiebedrijven zagen hun productie fors dalen door de verminderde vraag...

Artikelen

Nederlandse inflatie bijna laagste van EU

De Nederlandse inflatie behoorde in maart 2011 tot de laagste in de EU.

Artikelen

Teveel aan CO2- uitstoot kost energiebedrijven minder geld

Door een toename van de elektriciteitsproductie hebben energiebedrijven in 2009 meer CO2 uitgestoten dan in 2008. Om de emissies af te dekken, moesten de energiebedrijven emissierechten bijkopen.

Artikelen

Grote verschillen in dynamiek bedrijfstakken

De energiesector was in 2008 de meest dynamische branche, er kwamen 130 bedrijven bij. De toename is het resultaat van 235 toetreders en 105 uittreders, respectievelijk 29 en 13 procent van het...

Artikelen