Lagere uitstoot broeikasgassen in warm 2014

© ANP

In 2014 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland bijna 5 procent lager dan in 2013. Dankzij het warme weer hebben huishoudens minder aardgas verbruikt voor verwarming. Ook zijn minder motorbrandstoffen verkocht. De hierdoor lagere uitstoot wordt getemperd doordat elektriciteitsbedrijven meer steenkool ingezet hebben en minder aardgas. Ten opzichte van 1990 is de uitstoot 15 procent lager. Dat meldt CBS.

Uitstoot van broeikasgassen

Laagste CO2-uitstoot in 25 jaar

In 2014 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 187 miljard CO2-equivalenten. Dit is bijna 5 procent lager dan een jaar eerder. De uitstoot van koolstofdioxide is de afgelopen 25 jaar niet zo laag geweest. De CO2-uitstoot kwam in 2014 uit op 158 miljard kg. In 2013 was het ruim 8 miljard kg hoger.

Finaal energieverbruik aardgas (links) versus aantal graaddagen (rechts)

2014 was buitengewoon warm jaar

Het warme weer was een van de belangrijkste redenen voor de lage CO2-uitstoot. Alle maanden in 2014, op augustus na, waren aan de zachte kant. Het was het warmste jaar sinds 1706. Er is weinig aardgas verstookt voor de verwarming van woningen en kantoren. Het aantal dagen dat gestookt moest worden, uitgedrukt in zogeheten graaddagen, was historisch laag. Dankzij het warme weer is voor ruimteverwarming bijna 6 miljard kg minder CO2 uitgestoten dan een jaar eerder.

Elektriciteitsproductie naar energiedrager

Meer steenkool, minder aardgas, voor elektriciteitsproductie

Bij energiebedrijven is in 2014 de CO2-uitstoot met ruim 2 miljard kg toegenomen. Dit komt voor het grootste deel doordat er meer steenkool is ingezet en minder aardgas bij de productie van elektriciteit. Steenkool is relatief goedkoop. Steenkool zorgt ook voor een hogere uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen dan aardgas. Vanaf 2010 is het aandeel aardgas in de elektriciteitsproductie gedaald van 62 procent (2010) naar 48 procent (2014), het aandeel steenkool nam toe van 19 procent naar 29 procent.

Uitstoot van kooldioxide per sector

Minder motorbrandstoffen verkocht

De grotere CO2-uitstoot bij energiebedrijven is gecompenseerd door de 2 miljard kg lagere CO2-uitstoot in het wegverkeer. Er is in Nederland minder benzine en diesel verkocht. Automotoren worden steeds zuiniger en draaien steeds vaker op alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit en aardgas. Ook is in 2014 een deel van de benodigde diesel over de grens gekocht na verhoging van de accijns op diesel. Op grond van IPCC-voorschriften wordt de CO2-uitstoot toegerekend aan het land waarin het wegverkeer de brandstof koopt, onafhankelijk van waar de kilometers gemaakt worden.

Stringenter klimaatbeleid noodzakelijk

Op 24 juni j.l. heeft de rechter de overheid gedwongen tot een stringenter klimaatbeleid, na een rechtszaak die was aangespannen door Urgenda en negenhonderd mede-eisers. De rechter besliste dat de overheid meer moet doen om te bereiken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 ten minste 25 procent lager is dan in 1990. In 2014 was die reductie, mede dankzij het warme weer, 15 procent.

Bronnen: