Nederlandse inflatie bijna laagste van EU

De Nederlandse inflatie behoorde in maart 2011 tot de laagste in de EU. Alleen in Ierland, Zweden en Tsjechië was deze lager. Het verschil met de gemiddelde inflatie in de EU komt vooral door de prijsontwikkeling van energie en levensmiddelen. Nederland heeft al jaren een van laagste prijsstijgingen in de EU. Verder valt op dat belastingmaatregelen in Nederland de prijsontwikkeling minder beïnvloeden dan gemiddeld in de EU.

Inflatie maart 2011 (HICP)

Inflatie maart 2011 (HICP)

Energie belangrijkste oorzaak verschil

In maart 2011 kwam de inflatie in de EU uit op 3,1 procent. In Nederland was de inflatie 2,0 procent. Het verschil tussen de Nederlandse inflatie en het EU-gemiddelde is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van energie. De energiebedrijven in Nederland passen hun prijzen grotendeels aan in januari en juli. In andere landen reageren energieprijzen sneller op ontwikkelingen van de olieprijs.

Verder wordt in de rest van de EU veel meer gebruik gemaakt van huisbrandolie dan in Nederland. Juist deze prijzen zijn door de hogere olieprijs fors gestegen.

Prijsstijging levensmiddelen hoger in EU

De prijsstijging van levensmiddelen is in de EU hoger dan in Nederland. Vooral in Oost-Europa zijn deze prijzen sterk gestegen. De Europeaan geeft gemiddeld meer geld uit aan levensmiddelen dan de Nederlander. Hierdoor heeft de prijsstijging van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken in de EU een sterker verhogend effect op de inflatie dan in Nederland.

Prijsontwikkeling voeding

Prijsontwikkeling voeding

Minder invloed belastingmaatregelen op prijzen dan in de EU

In december 2010 waren de prijzen in Nederland 7,7 procent hoger dan 5 jaar eerder. Accijnswijzigingen en andere belastingmaatregelen waren in Nederland goed voor 0,7 procentpunt van deze prijsstijging. In andere EU-landen hebben belastingstijgingen meer invloed op de prijsontwikkelingen, vooral in Oost-Europa. Roemenië spande de kroon. Van de totale prijsstijging van bijna 35 procent werd ruim 12 procentpunt veroorzaakt door belastingmaatregelen.

Invloed belastingmaatregelen op de prijzen, december 2010 t.o.v. december 2005 1)

Invloed belastingmaatregelen op de prijzen, december 2010 t.o.v. december 2005 1)

Koen Link

Bron: