Goederenproductie gekrompen

De productie van goederen is in het vierde kwartaal van 2011 met 2,2 procent gekrompen. Vooral de delfstoffenwinning en de energiebedrijven zagen hun productie fors dalen door de verminderde vraag naar aardgas.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

De bouw had in het vierde kwartaal profijt van het zachte weer, maar groeide desondanks slechts met 2,2 procent. Deze groei resulteerde in een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling, maar was niet voldoende om de negatieve bijdrage van met name de delfstoffenwinning te compenseren.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling