Opbrengst aandelenverkoop energiebedrijven door gemeenten vooral gebruikt voor investeringen

Gemeenten hebben in 2010 ruim 1,9 miljard euro van de opbrengst van de verkoop van aandelen Nuon en Essent besteed aan investeringen. Dit is ruim 60 procent van de eerste 3,2 miljard die door de aandelenverkoop op de gemeentelijke bankrekeningen werd bijgeschreven. Bijna een derde van het geld is op de bank gezet of belegd in obligaties.

Besteding van ontvangsten aandelenverkoop Nuon en Essent door gemeenten, 2010

Besteding van ontvangsten aandelenverkoop Nuon en Essent door gemeenten, 2010

Amsterdam en Limburgse gemeenten ontvingen het meest

In 2009 ontvingen 216 gemeenten samen de eerste 3,2 miljard euro voor de aandelenverkoop van Nuon en Essent. Van deze gemeenten kreeg 60 procent minder dan 10 miljoen euro, bij ruim 35 procent ging het om een bedrag tussen de 10 miljoen en de 40 miljoen euro. De resterende 5 procent ontving 40 miljoen of meer.

Het grootste bedrag ging naar Amsterdam dat ruim 400 miljoen euro voor de verkoop van aandelen ontving. Op een gedeelde tweede plaats stonden Den Bosch en Tilburg met ieder 242 miljoen, terwijl Leiden met ruim 100 miljoen de vierde plaats innam. In Limburg ontvingen 40 gemeenten geld uit de verkoop van Essent. In totaal ging het om 614 miljoen euro.

Ontvangsten aandelenverkoop Nuon en Essent per gemeente, 2009

Ontvangsten aandelenverkoop Nuon en Essent per gemeente, 2009

Investeringen in bouwprojecten en tegenvallers

Gemeenten voerden met de opbrengst van de aandelenverkoop voor 1,9 miljard euro investeringsprojecten uit met een uiteenlopend karakter. Zo werd er geïnvesteerd in een schoolgebouw, gemeentehuis of sporthal. In Overijssel werden de opbrengsten uit de aandelenverkoop door de gemeenten geïnvesteerd in een uniek co-financieringsproject met de provincie, Investeren met gemeenten, waarmee een groot aantal investeringsprojecten versneld wordt uitgevoerd.

Ook is geld ingezet voor de financiering van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam of voor grondlocaties waarvan de verkoop door de economische crisis achterbleef. Hierdoor werden de rentekosten van nieuwe leningen bespaard.

Besteding van ontvangsten aandelenverkoop door gemeenten naar provincie (excl Utrecht), 2010

Besteding van ontvangsten aandelenverkoop door gemeenten naar provincie (excl Utrecht), 2010

De Limburgse gemeenten belegden het meest

Door de aandelenverkoop lopen de gemeenten de jaarlijkse dividendopbrengsten mis. De gemeenten vingen dit op door nieuwe leningen voor investeringen achterwege te laten, maar ook door bestaande leningen af te lossen en geld uit te zetten. Ruim een half miljard werd minder risicovol als deposito op de bank gezet, terwijl 0,4 miljard euro werd belegd in obligatieportefeuilles en beleggingsfondsen. De Limburgse gemeenten belegden veruit het meest: met 345 miljoen euro namen ze 85 procent van de totale beleggingen voor hun rekening.

Lia Siebeling

Bron: StatLine, Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen: