Kiezers ervaren economie al jaren als grootste probleem

Nederlandse kiezers maken zich de laatste jaren vooral zorgen over economie en financiën, maar zien ook een bedreiging van de cultuur. Dat blijkt uit de vandaag bij het CBS verschenen publicatie over het Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012.

Veranderende opvattingen

In de periode 2006-2012 is een aantal opvattingen van het electoraat gewijzigd. In 2006 werd de problematiek rond de integratie van minderheden nog het vaakst genoemd als urgent maatschappelijk probleem, in 2010 kreeg bij de meeste kiezers ‘economie en financiën’ topprioriteit. In 2012 werd dit nog eens versterkt. Dat blijkt uit de vandaag verschenen publicatie over het Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012, waarin wordt ingegaan op de opvattingen van de stemgerechtigden over een groot aantal politieke kwesties.

Economische en culturele dreiging

Het aandeel kiezers dat zich zorgen maakt over de economische vooruitzichten is toegenomen van 50 procent in 2010 naar 65 procent in 2012. Ook de angst voor verslechtering van de eigen financiële vooruitzichten nam toe, van 48 naar 59 procent. Deze toename deed zich voor in alle geledingen van de samenleving. Verder vindt bijna de helft dat de Nederlandse cultuur wordt bedreigd, dat is vergelijkbaar met 2010.

Bron: Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012