Careers of Doctorate Holders

Deze tabellenset bevat een aantal demografische kenmerken van gepromoveerden in Nederland in 2007. Het onderzoek is onderdeel van een internationale studie naar loopbanen van gepromoveerden en is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Careers of Doctorate Holders

Erratum

In de beschrijving van de resultaten in het bovenstaande rapport (pagina 4) is het aantal gepromoveerden tussen de 35 en 54 jaar oud niet correct weergegeven. De gecorrigeerde versie van de tekst is in bijgevoegd document te vinden.