Buitenlandse kenniswerkers in Nederland

In het tiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 is onderzoek gedaan naar de verspreiding van buitenlandse kenniswerkers over verschillende typen bedrijven en over de regio’s van Nederland. Wat betreft het type bedrijf waar ze werkzaam zijn, blijkt dat buitenlandse kenniswerkers vaker werken in bedrijven die internationaal opereren. Ruim een kwart van hen is werkzaam bij een bedrijf in buitenlandse handen. Ook werken ze vaker dan Nederlandse kenniswerkers bij bedrijven die een relatief groot deel van hun omzet exporteren of die relatief veel van hun intermediaire goederen importeren. Daarnaast is meer dan de helft van de buitenlandse kenniswerkers werkzaam in de dienstensector, zowel in de financiële en commerciële dienstensector als bij de overheid, onderwijs en gezondheidszorg.

De verspreiding over Nederland is niet gelijkmatig. De meeste buitenlandse kenniswerkers werken in stedelijke agglomeraties met Amsterdam als belangrijkste centrum, gevolgd door de overige grote steden in de Randstad. De voorkeur voor stedelijke agglomeraties komt niet alleen door het type bedrijven dat daar gevestigd is, maar ook door de economische dichtheid, de nabijheid van de luchthaven Schiphol en andere agglomeratievoordelen.

Geconcludeerd mag worden dat beleid gericht op het aantrekken van buitenlandse kenniswerkers daarom ook ruimtelijke elementen in zijn strategie moet betrekken.

Maatwerktabellen:

Location Quotient of top sectors per COROP region, 2011

Local business units in top sectors per region and their international orientation, 2011

Foreign knowledge workers in the Netherlands, definition of a knowledge worker