Zoekresultaten

5438 resultaten voor internationale outsourcing
5438 resultaten voor internationale outsourcing

Pagina 2 van 218

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Invoer, uitvoer en saldo van diensten uitgesplitst naar diverse diensten- soorten en landen(groepen)

Cijfers

Internationaal Baccalaureaat (IB)

Internationaal voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse vwo voor leerlingen met een buitenlandse of Nederlandse nationaliteit van wie de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of in...

Overig

Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Internationale studenten naar geslacht, verblijfsjaar onderwijssoort, studierichting en opleidingsfase

Cijfers

Hoger onderwijs; internationale studenten, nationaliteit

Internationale studenten Geslacht en nationaliteit

Cijfers

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar zorgfuncties en zorgaanbieders

Cijfers

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders en financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar zorgaanbieders en zorgfinanciering

Cijfers

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering

Cijfers

International Standard Classification of Education

De door de Verenigde Naties aanbevolen internationale meerdimensionale onderwijsclassificatie van UNESCO.

Overig

Internationale goederenhandel naar Oekraïne per provincie 2019-2021

Internationale goederenhandel naar Oekraïne per provincie 2019-2021.

Cijfers

Internationale ontwikkelingen

Internationale ontwikkelingen

Overig

Relevantie PPS in internationale handelsbevordering

Relevantie en additionaliteit van PPS-instrumenten (TiNL en NLiB) voor de internationale handelsbevordering in de jaren 2019 tot en met 2021

Cijfers

INTSO: International Sourcing

Periode: jaarbestand: 2007

Overig
Overig

Waar vind ik internationale cijfers over energie?

Cijfers over energie wereldwijd, denk dan aan bijvoorbeeld productie, verbruik en prijzen worden gepubliceerd door het Internationaal Energieagentschap (IEA).

FAQ's

International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013

De International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013 (ISCED-F 2013) is de international classificatie voor het indelen van het onderwijs naar richting van de...

Overig

Internationaal

CBS werkt samen met verschillende organisaties, zoals statistische bureaus in andere landen.

Overig

Internationaal goederenvervoer

Goederenvervoer tussen Nederland en het buitenland, waarbij óf de plaats van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.

Overig

Internationale handel

Microdatabestanden van CBS, thema Internationale handel

Overig

Buitenlandse international

In Nederland gevestigde onderneming waarvan de beslissende zeggenschap in buitenlandse handen is en die en die zelf groepsmaatschappij(en) in het buitenland heeft. Het betreft hier directe, op...

Overig

Internationale handel

Archief artikelen Internationale handel

Overig

Internationale handel

Archief publicaties Internationale handel

Overig