Wijzigingen in de statistiek van de internationale handel vanaf 2023

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Schepen met containers op de Maasvlakte Haven
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
De statistiek over de internationale handel in goederen beschrijft de maandelijkse ontwikkeling van de in- en uitvoer van goederen. Deze cijfers geven inzicht in de handel in goederen van Nederland met andere landen. Ze zijn van groot belang voor de bepaling van het bruto binnenlands product (BBP). Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in de handelspositie van Nederland ten opzichte van het buitenland. De cijfers beschrijven welke goederen Nederland binnenkomen of verlaten en vanuit welk land de goederen afkomstig zijn of wat de bestemming van de goederen is. De populatie van de statistiek bestaat uit alle bedrijven die handelen met het buitenland. Met ingang van 2023 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in deze statistiek.
Het CBS publiceert de tabellen over de internationale handel in goederen in de CBS-database StatLine nu volgens twee verschillende methodes: eigendomsoverdracht en grensoverschrijding. Beide begrippen zijn belangrijk om de vraag te kunnen beantwoorden over hoe Nederland er voor staat. Zo is het begrip eigendomsoverdracht van belang om de vraag te beantwoorden wat Nederland verdient aan de internationale handel in goederen. Deze cijfers worden ook gebruikt voor het bepalen van de economische groei van ons land. Het begrip grensoverschrijding is belangrijk om de vraag te beantwoorden welke goederen Nederland binnenkomen en verlaten. Hiermee kun je niet alleen de economische waarde duidelijk maken, maar ook de invloed op het milieu en de leefomgeving.