Internationale handel naar regio 2008-2021

grafiek
Deze bevat informatie over internationale handel verbijzonderd naar regio.
Deze tabel is samengesteld in opdracht van de provincie Fryslân. De gegevens hebben betrekking op de periode 2008-2021