Zoekresultaten

123 resultaten voor geneesmiddelengebruik
123 resultaten voor geneesmiddelengebruik

Pagina 3 van 5

Hooikoortsindex

De lente loopt op zijn eind, de zomer komt eraan. De natuur is aan het bloeien en aan graspollen ook geen gebrek

Overig

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Cijfers
Artikelen

Psychisch medicijngebruik in de aandachtswijken.

Maatwerktabellen over psychisch medicijngebruik in 2009 en 2010, in de aandachtswijken en de gemeenten waarin deze aandachtswijken liggen, ten opzichte van heel Nederland. Opdrachtgever: Ministerie...

Cijfers

Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2020

Inwoners, huishoudens, bijstandshuishoudens (met en zonder kinderen) huishoudinkomen beroepsbevolking, regio-indeling 2020

Cijfers

Gelijk medicijngebruik tegen diabetes bij tweedegeneratieallochtonen en autochtonen

Allochtonen van de eerste generatie krijgen naar verhouding vaker een geneesmiddel tegen diabetes verstrekt dan autochtonen. Bij de tweede generatie allochtonen is dat verschil verdwenen. Dit blijkt...

Artikelen
Artikelen

Vroeg begin hooikoortsseizoen

Hooikoortspatiënten hebben in 2019 relatief vroeg in het jaar medicijnen gekocht voor hun pollenallergie. De eerste piek in aanschaf van hooikoortsmedicatie lag al in februari en begin maart, ruim...

Artikelen

WMO voorspelmodel

Onderzoek naar verbetering van het voorspelmodel van de WMO

Cijfers

Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2019

Inwoners, huishoudens, bijstandshuishoudens (met en zonder kinderen) huishoudinkomen beroepsbevolking, regio-indeling 2019

Cijfers

Afhankelijkheid uitkering ouders en kinderen onderzocht

We hebben bestudeerd of er een direct verband bestaat tussen uitkeringsafhankelijkheid bij ouders en de kans op economisch succes van hun kinderen op latere leeftijd.

Artikelen

Praktijken van zorgverleners; financiën, 2005-2015

Opbrengsten en lasten van praktijken van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, oefentherapeuten en verloskundigen

Cijfers

Actualisatie Outcomemonitor 2013

Maatwerktabellen met een actualisatie van drie indicatoren uit de Outcomemonitor Wijkenaanpak: Eindtoets Basisonderwijs (Cito), Geneesmiddelengebruik Basisverzekering en Gezondheid Pasgeborenen....

Cijfers

Zelfzorgmedicijnen populairder bij vrouwen en hoogopgeleiden

Het aandeel Nederlanders dat medicijnen zonder recept gebruikt is in 2010 net zo hoog als het aandeel dat medicijnen wel via een recept verkreeg.

Artikelen

Laagste groei zorguitgaven in 15 jaar

In 2013 zijn de uitgaven aan zorg met 1,6 procent gestegen, een groei die lager is dan in voorgaande jaren.

Artikelen

Grotere pieken in omzet hooikoortsmedicatie in 2018

Nieuwe, experimentele cijfers van het CBS over de wekelijkse omzetten van hooikoortsmedicatie bij drogisterijen.

Artikelen

Jaarrapport Integratie 2020

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen mensen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van mensen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de verschillen...

Publicaties
Artikelen
Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 22 t/m 26 augustus 2011 (week 34).

Artikelen

Minder werknemers, maar meer zelfstandigen in de zorg

In 2013 is het aantal banen van werknemers in de zorg voor het eerst sinds lange tijd afgenomen vergeleken met het jaar ervoor. De daling was in bijna alle sectoren van de zorg zichtbaar. Ook in...

Artikelen

Gezondheidskenmerken naar regio, 1995-1999

Medische consumptie, gezondheid en ziekte, geboorte, leefstijl, per regio Gemiddelde over de periode

Cijfers

Zorggebruik 75-plussers

Cijfers over de gezondheid en het zorggebruik van 75-plussers.

Artikelen

EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

Mogelijkheden voor, gebruik van, en opvattingen over eHealth in 2018 naar achtergrondkenmerken

Publicaties