Laagste groei zorguitgaven in 15 jaar

  • In 2013 is 94,2 miljard euro uitgegeven aan zorg, 1,6 procent meer dan in 2012
  • Uitgaven aan ziekenhuiszorg stijgen met bijna 5 procent het sterkst
  • Uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg groeien licht
  • Uitgaven aan geneesmiddelen en kinderopvang dalen

In 2013 zijn de uitgaven aan zorg met 1,6 procent gestegen, een groei die lager is dan in voorgaande jaren. Dit komt deels doordat het geneesmiddelengebruik minder hard is gestegen terwijl de gemiddelde prijs van geneesmiddelen verder daalde. Ook daalden tarieven en vergoedingen van zorgdiensten, vooral op het terrein van verzorging en verpleging. De totale uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg bedroegen ruim 94,2 miljard euro. Dat heeft het CBS vandaag bekend gemaakt.

Uitgaven aan ziekenhuiszorg stijgen het sterkst

De uitgaven aan ziekenhuizen en praktijken van medisch specialisten, ruim een kwart van de totale uitgaven aan zorg, stegen in 2013 met 4,9 procent. Deze groei komt onder meer doordat sinds 2013 ziekenhuizen een groep dure geneesmiddelen (oncolytica en groeihormonen ter waarde van ongeveer 200 miljoen euro) zelf verstrekken.

Lichte groei uitgaven aan ouderen- en gehandicaptenzorg

In 2013 is aan ouderenzorg 2,4 procent meer uitgegeven dan in 2012 en aan gehandicaptenzorg 0,7 procent. Deze percentages liggen lager dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat het beleid is aangescherpt: tarieven zijn verlaagd, de groeiruimte voor de uitgaven is beperkt en vergoedingen bij vervoer zijn gemiddeld lager. Ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn samen goed voor 29 procent van de totale uitgaven aan zorg.

Daling uitgaven aan geneesmiddelen en kinderopvang

Openbare apotheken en drogisten hebben bijna 5 procent minder aan geneesmiddelen geleverd. Deze daling komt niet alleen doordat ziekenhuizen in plaats van apotheken nu de groep dure geneesmiddelen verstrekken, ook nam het geneesmiddelengebruik minder toe. Bovendien daalde de gemiddelde geneesmiddelenprijs verder.
De uitgaven aan kinderopvang namen opnieuw af. Niet alleen gingen minder kinderen naar de opvang, ook liep het aantal uren opvang per kind verder terug. Dit komt onder meer doordat ouders en verzorgers minder vergoeding kregen.

Aandeel zorguitgaven bbp amper gestegen

Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto binnenlands product (bbp) steeg van 15,5 procent in 2012 naar 15,6 procent in 2013. Per hoofd van de bevolking bedroegen de uitgaven 5 608 euro in 2013, tegen 5 537 euro in 2012.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.