Vragenlijsten Gezondheidsenquête 2010 t/m 2013

Basisvragenlijst

De gezondheidsênquete begint met een korte basisvragenlijst (Basisvragenlijst Vraagteksten en schema’s). Deze vragenlijst bevat hoofdzakelijk vragen over achtergrondkenmerken zoals:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Huishoudgrootte
 • Samenstelling huishouden
 • Burgerlijke staat
 • Werkzaamheden zoals het hebben van betaald werk, het zoeken naar betaald werk
 • Beroep
 • Gevolgde opleiding
 • Stemgedrag
 • Religie
 • Ervaren gezondheid

2010  2011  2012  2013

Gezondheidsênquete

Na de basisvragenlijst krijgen de respondenten deel 1 van de gezondheidsênquete (Gezondheidsenquête Vraagteksten en schema’s CATI/CAPI). Deze vragenlijst bevat hoofdzakelijk vragen over:

 • Medische contacten en zorggebruik (contact met de huisarts, specialist, tandarts, alternatief genezer, fysiotherapeut, opname in het ziekenhuis, contact met maatschappelijk werk en geestelijke gezondheidszorg. Medicijngebruik, thuiszorg en zorg in het buitenland)
 • Zwangerschap, geboorte, geboortegewicht, borstvoeding
 • Gezondheid van kinderen (oa. Langdurige aandoeningen bij kinderen, ADHD)
 • Algemene gezondheid (oa langdurige ziekten of aandoeningen, belemmeringen, beddagen)
 • Beperkingen volgens de ADL(Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)-indicator
 • Huidige verzekering tegen ziektekosten
 • Tijdsbesteding en actueel onderwijs
 • Lengte en gewicht
 • Roken

2010  2011  2012  2013

Vervolgmodule

Na deel 1 van de gezondheidsenquête krijgen de respondenten van 12 jaar of ouder nog een vervolgmodule (gezondheidsenquête 2010 en 2011). Deze vragenlijst bevat vragen over:

 • Beperkingen in horen, zien, bewegen
 • Belemmeringen in dagelijkse activiteiten door gezondheidsprobleem, pijn, emotioneel probleem
 • Gevoelens (bv gelukkig, energiek, somber, angstig)
 • Hulpmiddelen (bv stok, prothese)
 • Langdurige aandoeningen bij personen van 12 jaar of ouder
 • Gebruik van alcohol en drugs
 • Infectieziekten bij personen van 12 jaar of ouder
 • Bevolkingsonderzoek
 • Bewegen

2010  2012  2013

Meer informatie over dit onderzoek staat in de korte onderzoeksbeschrijving van de Gezondheidsenquête.