Zoekresultaten

8775 resultaten voor gemeentebelastingen
8775 resultaten voor gemeentebelastingen

Pagina 347 van 351

Niet-financiële balansen 1996-2009

Niet-financiële balansen vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves, duurz. cons. goederen

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao (SBI'93),2006-2009

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken werknemer en cao-sector.

Cijfers

Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio 1995 - 2012; 2005=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar type woning en regio.

Cijfers

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, hoogst gevolgde opleiding 2005-2014

Halt-jongeren naar delictgroep geslacht en hoogst gevolgde opleiding (2005-2014)

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2018

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Prognose bevolking kerncijfers, 2012-2060

Bevolkingsomvang, levendgeborenen, overledenen en migratie Prognose-intervallen

Cijfers

Hbo; gemiddelde studieduur gediplomeerden, studierichting 1995/'96-2012/'13

Hoger beroepsonderwijs; gemiddelde studieduur Vooropleiding, diplomasoort, studierichting

Cijfers

Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest

Een netwerkanlayse die uitzoekt in hoeverre jongeren uit Den Haag Zuidwest potentieel worden blootgesteld aan verdachten van criminaliteit?

Publicaties

ICT, kennis en economie 2019

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

Publicaties

Sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt vertraagd verder

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een...

Artikelen

Onderwijsuitgaven per einddiploma; nominale route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, nominale route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken 2008-2016

Vertraging naar leerlingkenmerken Migratieachtergrond, brugklastype, startjaar, peilmoment

Cijfers

Perinatale en zuigelingensterfte; migratieachtergrond en diverse kenmerken

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar herkomst, generatie, zwangerschapsduur, meerlingen, pariteit en leeftijd

Cijfers

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, 1999-2007

Geregistreerde misdrijven(totaal en per 100.000 inwoners 12 - 79 jaar) naar type misdrijf volgens wetboek.

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI'93), 2006-2009

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken baan, bedrijfsgrootte en cao-sector.

Cijfers

Enquête werkgelegenheid en lonen

Banen, uur - , maand- en jaarlonen en arbeidsduur werknemers Naar geslacht, leeftijd, dienstverband, CAO-sector/SBI '93

Cijfers

Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak (SBI 2008), 1994-2019

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort en verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken, 1985-2007

Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken.

Cijfers

Rijk; overheid, lopende en kapitaalrekening naar hoofdfuncties 2003-2009

Rijk; overheid, lopende - en kapitaalrekening naar hoofdfuncties.

Cijfers

Slachtofferschap criminaliteit; persoonskenmerken, 2012

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime hacken, cyberpesten, verkoopfraude, koopfraude

Cijfers

Technologiegebieden (B-wetenschappen)

Arbeidsjaren bij ondernemingen en researchinstellingen naar technologiegebied. Naar SBI - indeling en OESO-sectoren.

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2019

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding

Wat is het verband tussen de conjunctuur en de relatievorming en -ontbinding?

Publicaties