Zoekresultaten

8432 resultaten voor gemeentebelastingen
8432 resultaten voor gemeentebelastingen

Pagina 338 van 338

Uitkeringen; regionaal 1991-1997

Uitkeringsontvangers, soort uitkering, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit, huisvesting, huishoudenstype. regionaal

Cijfers

Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit naar SBI'93.

Cijfers

Verhuiswens afleiden uit sociale media

Is het mogelijk om een wens om te verhuizen te meten zonder dat aan mensen te vragen? Deze vraag heeft het CBS in het Center for Big Data Statistics onderzocht. In opdracht van het ministerie van...

Overig

Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit (SBI'93).

Cijfers

Bedrijven; vestigingen naar economische activiteit en regio, SBI'93

Bedrijfsvestigingen naar economische activiteit (863 branches) en regio (landsdeel, provincie, COROP - gebied en stadsgewest).

Cijfers

Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

In - en uitvoer van goederensoorten. Deze gegevens zijn rechtstreeks waargenomen en zijn niet opgehoogd voor non-respons.

Cijfers

Banen van werknemers (1993-2005); economische activiteit en geslacht

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht (tot op SBI 5 - digitniveau)

Cijfers