Zoekresultaten

8491 resultaten voor gemeentebelastingen
8491 resultaten voor gemeentebelastingen

Pagina 338 van 340

Jongeren met AWBZ-indicatie; functie, wel/niet naar Jeugdwet, 2011-2014

Jongeren met indicatie voor AWBZ-gefinancierde zorg met / zonder verblijf Functie en zorg die wel of niet overgaat naar de nieuwe Jeugdwet 2015

Cijfers

Bedrijven naar activiteit (2-cijferig SBI 1993), grootte en rechtsvorm

Bedrijven naar activiteit (SBI'93), grootteklasse werknemers en werkzame personen, naar aantal vestigingen en naar rechtsvorm.

Cijfers

Mobiliteit per regio naar motief en algemene kenmerken, 1985-2007

Mobiliteit per regio naar motief en algemene kenmerken.

Cijfers

Personen naar inkomstenbron; arbeid, uitkering, pensioen, 2001-2015

Werknemers, zelfstandigen, personen met een uitkering en/of pensioen. Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering.

Cijfers

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken, 1985-2007

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken.

Cijfers

MBO; gediplomeerden, leeftijd, leerweg, niveau, richting 1990/'91-2015/'16

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt

Publicaties

Nieuwsbrief Milieurekeningen en duurzaamheid 2022

De milieurekeningen van het CBS beschrijven en analyseren de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Om tot een consistente beschrijving te komen, sluiten de milieurekeningen aan op de...

Overig

Onderwijsuitgaven per einddiploma; standaard route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, standaard route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur;(2000=100),1972-2014

Cao-lonen, contractuele loonkosten per maand en per uur en contractuele arbeidsduur; indexcijfers (2000=100) naar cao-sector en SBI'93.

Cijfers

Uitkeringsontvangers naar herkomst

Personen met een uitkering (WAO, WAZ, Wajong, ABW, WW, IOAW of IOAZ) naar geslacht, leeftijdsklasse en herkomstgroepering

Cijfers

Mobiliteit per regio naar vervoerwijzen en algemene kenmerken, 1985-2007

Mobiliteit per regio naar vervoerwijze en algemene kenmerken.

Cijfers

Gezondheidskenmerken en medische consumptie naar GGD-regio 2000/'03

Medische consumptie, ervaren gezondheid en leefstijl, per regio. Regionaal naar landsdeel, provincie en ggd - indeling

Cijfers

Boomkwekerij en vaste planten, naar soort teler en regio, 2000-2009

Teelt boomkwekerijgewassen en vaste planten, naar soort teler en regio

Cijfers

Boomkwekerij en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio, 2000-2009

Teelt boomkwekerijgewassen en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio

Cijfers

Mobiliteit per regio, vervoerwijzen, persoonskenmerken, 1985-2007

Mobiliteit per regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken.

Cijfers

Mobiliteit per regio naar geslacht, motief en persoonskenmerken, 1985-2007

Mobiliteit per regio naar geslacht, motief en persoonskenmerken.

Cijfers

Vacatures; overheid en onderwijs 1992-2009

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren.

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, regio, 2000-2009

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven, naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal.

Cijfers

Kapitaalgoederenvoorraad 1969-2009

kapitaalgoederenvoorraad: volumemutaties en voorraadveranderingen naar bedrijfstakken en -klassen, institutionele sectoren en activa

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI2008), afvalcategorie, verwerking; 2008-2009

Hoeveelheden vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per bedrijfstak. Naar afvalcategorie, soort stof, bewerkings- en verwerkingsmethode.

Cijfers

Beroepsbevolking; regio's 1996-2013

Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en regio

Cijfers

Werknemers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom arbeid, 2002-2015

Werknemers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom uit arbeid Geslacht, leeftijd begin periode, herkomst, economische activiteit

Cijfers

Onderwijsuitgaven per einddiploma; gemiddelde route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, gemiddelde route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers