Zoekresultaten

60 resultaten voor eenzaamheid
60 resultaten voor eenzaamheid

Pagina 1 van 3

Vooral jongeren emotioneel eenzaam in 2021

In 2021 voelde 11 procent van de 15-plussers zich sterk eenzaam, tegenover 9 procent in 2019 Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelden zich het vaakst eenzaam. In 2021 gaven jongeren van 15 tot...

Artikelen

Eenzaamheid personen 15 jaar of ouder, 2019 en 2021

Overzicht van de cijfers uit in het nieuwsbericht 'Vooral jongeren emotioneel eenzaam in 2021' (29 september 2022) en betreffen cijfers over eenzaamheid van personen van 15 jaar en ouder in 2019 en...

Cijfers

Eenzaamheid

Aandeel Nederlandse bevolking dat zich enigszins of sterk eenzaam voelde.

Cijfers

Eenzaamheid

In de enquête Sociale samenhang & Welzijn [hyperlink Sociale samenhang & Welzijn ] zijn in 2019 vragen gesteld over eenzaamheid.

Cijfers

Meten van eenzaamheid

Dit artikel gaat over de methode die het CBS gebruikt om eenzaamheid te meten. Er worden twee verschillende meetinstrumenten met elkaar vergeleken.

Artikelen

Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2022 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland.

Publicaties
Artikelen

Eenzaamheid

Hoeveel mensen in Nederland zijn eenzaam? CBS hoofddemeograaf Jan latten legt uit

Video's

Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

De effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Nederland en zullen zeker terug te zien zijn in de statistieken die het CBS naar buiten brengt.

Overig

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015 en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden, 2014

Cijfers

De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen

Dit rapport gaat over het politieke vertrouwen in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

Eenzaamheid in Nederland

Hoeveel mensen zijn eenzaam? En wat zijn hun kenmerken?

Artikelen

Mate van eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2017

Mate van eenzaamheid naar positie in het huishouden en naar burgerlijke staat van personen van 15 jaar of ouder, 2017

Cijfers

Eenzaamheid in de gemeente Westerveld, 2016

Eenzaamheid onder personen van 19 jaar en ouder in de gemeente Westerveld, 2016.

Cijfers

Aandeel dat eenzaam is en standaardfout, 2015

Tabel gebaseerd op onderzoek naar de mate van eenzaamheid van inwoners van Nederland.

Cijfers

Zonder partner vaak sterk eenzaam

In 2017 ervoer 7 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid. Het ontbreken van een partner is daarbij van belang

Artikelen

Avans Hogeschool brengt eenzaamheid in beeld

Doordat data in steeds grotere hoeveelheden worden opgeslagen is er veel meer behoefte aan visualisatie

Artikelen

Een half miljoen mensen voelt zich eenzaam

Bijna een half miljoen mensen in Nederland voelt zich eenzaam. Vooral bejaarde mannen zijn vaker eenzaam.

Artikelen

Meer mannen dan vrouwen voelen zich eenzaam

Bijna 550 duizend mensen zijn eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Artikelen

Bijna 1 op de 10 Nederlanders voelde zich sterk eenzaam in 2019

In 2019 ervoer 9 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid, 26 procent voelde zich enigszins eenzaam. Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelen...

Artikelen

Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl

Wat was naar eigen zeggen de impact van Corona en de bijbehorende maatregelen op de mentale gezondheid en de leefstijl van de Nederlanders? Bij hoeveel mensen was deze positief, bij hoeveel was deze...

Publicaties

De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje

Dit essay gaat over het vrijwilligerswerk van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 75 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het elfde essay in...

Publicaties