Eenzaamheid personen 15 jaar of ouder, 2019 en 2021

Staafdiagram
Overzicht van de cijfers uit in het nieuwsbericht 'Vooral jongeren emotioneel eenzaam in 2021' (29 september 2022) en betreffen cijfers over eenzaamheid van personen van 15 jaar en ouder in 2019 en 2021 naar geslacht, leeftijd en huishoudenspositie.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2006). Deze schaal benadert eenzaamheid als meerdimensionaal begrip en maakt daarbij onderscheid tussen sociale en emotionele eenzaamheid.