Eenzaamheid mensen van 15 jaar of ouder, 2019 t/m 2022

Staafdiagram
Deze tabel betreft cijfers over eenzaamheid van mensen van 15 jaar of ouder in 2019 t/m 2022 naar geslacht, leeftijd en huishoudenspositie.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2006). Deze schaal benadert eenzaamheid als meerdimensionaal begrip en maakt daarbij onderscheid tussen sociale en emotionele eenzaamheid.