Eenzaamheid in de gemeente Westerveld, 2016

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Eenzaamheid onder personen van 19 jaar en ouder in de gemeente Westerveld, 2016
In dit onderzoek is gekeken naar waar in de gemeente Westerveld eenzame personen wonen. Daarnaast is gekeken naar de onderliggende oorzaken van eenzaamheid en in welke mate dit verschilt per buurt. Dit onderzoek beantwoordt deze vragen in twee stappen. Door landelijke enquêtedata over eenzaamheid te combineren met registerdata, is vastgesteld welke persoonskenmerken bijdragen aan een gevoel van eenzaamheid. Op basis van deze resultaten is voor iedere inwoner van de gemeente Westerveld een verwachte kans op eenzaamheid berekend op basis van zijn of haar kenmerken. Ook de mate waarin een kenmerk bijdraagt aan eenzaamheid is vastgesteld. Tot slot is, per buurt, de belangrijkste factoren die bijdragen aan eenzaamheid weergegeven. Bekostigd door de gemeente Westerveld.