Zoekresultaten

137 resultaten voor diabetes
137 resultaten voor diabetes

Pagina 4 van 6

Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018

Personen die in 2015 en 2016 wel, en in 2017 en 2018 geen diabetesmiddelen kregen, naar type diabetesmiddel, leeftijd en geslacht

Cijfers

Welvaart & Welzijn 2019

De vergrijzing is in volle gang en ieder jaar neemt de groep jonge ouderen, mensen van 55 tot 75 jaar, toe. In de publicatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de levenskwaliteit van mensen...

Publicaties

Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011

Medische contacten, roken, alcoholgebruik, overgewicht, ervaren en psychische gezondheid, aandoeningen en beperkingen naar regio

Cijfers

Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; leeftijd en geslacht, 2010-2013

Ervaren gezondheid, beperkingen, langdurige aandoeningen, hulpmiddelen, leeftijd, geslacht, psychische klachten, infectieziekten.

Cijfers

Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; persoonskenmerken, 2010-2013

Ervaren gezondheid, beperkingen, langdurige aandoeningen, hulpmiddelen, psychische klachten en infectieziekten naar persoonskenmerken.

Cijfers

Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021

In dit artikel wordt gekeken naar de oorzaken van oversterfte in 2020 en 2021. Modelschattingen geven een eerste beeld van de meest waarschijnlijke oorzaken in de meeste recente periode van...

Publicaties

Mensen voelen zich ongezonder bij aandoeningen en bij roken en weinig bewegen

Veel Nederlanders hebben één of meer langdurige aandoeningen. Een groot deel van hen voelt zich ook niet gezond. Een ongezonde leefstijl, zoals onvoldoende lichaamsbeweging en roken, gaan vaak ook...

Artikelen
Artikelen

Geregistreerde contacten met de huisarts en materiële welvaart

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Onder personen met een lager vermogen of inkomen is het aandeel dat naar de huisarts gaat groter dan onder personen met een hoger vermogen of inkomen. Hoe lager...

Artikelen

Gezondheidsmonitor; regio, bevolking van 19 jaar of ouder, 2012

Ervaren gezondheid, aandoeningen, beperkingen, mantelzorg, roken, alcohol gebruik, overgewicht en bewegen naar regio. Volwassenen en ouderen.

Cijfers

Niet (verder) behandelen naar soort behandeling, augustus-november

Niet ingestelde en gestaakte behandelingen naar groep en aard van de toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Cijfers

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 16 t/m 20 maart 2009 (week 12).

Artikelen

Gezonde levensverwachting:2001-2009

Gezonde levensverwachting ervaren gezondheid, ziektes, MHI, beperkingen

Cijfers

65-jarigen leven langer zonder beperkingen, maar meer met chronische ziekten

De levensverwachting van 65-jarigen is de afgelopen dertig jaar gestegen. Ze leven niet alleen langer, maar brengen ook meer jaren in als goed ervaren gezondheid door na hun 65ste. Ook het aantal...

Artikelen
Artikelen

Forse daling sterfte

De afgelopen dertig jaar is de sterfte fors gedaald. De sterfte aan hart- en vaatziekten is in dit tijdsbestek zelfs gehalveerd, bij kanker is de afname minder sterk.

Artikelen

Griepvaccinatie naar leeftijd, geslacht en risicogroep:1991-2009.

Griepvaccinatie Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder Geslacht, leeftijd en risicogroep.

Cijfers

Relatie tussen gezondheidsbeleving en de kans op werk

Maatwerktabellen over de relatie tussen langdurige aandoeningen en fysieke beperkingen, gezondheidsbeleving en de kans op werk, gecorrigeerd voor persoonskenmerken en andere determinanten van de kans...

Cijfers

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 22 t/m 26 maart 2010 (week 12).

Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2014

In Gezondheid en zorg in cijfers 2014 presenteert het CBS nieuwe cijfers en interessante ontwikkelingen in de statistieken over gezondheid en zorg.

Publicaties

Dealing with uncertainty in population forecasting

Joop de BeerJune 2000Abstract: The uncertainty of forecasts of the size and age structure of the population at the national level depends on the uncertainty of forecasts of fertility, mortality, and...

Publicaties

Minder dan 10 vrouwen sterven jaarlijks tijdens zwangerschap of bevalling

De kans dat vrouwen tijdens de zwangerschap of bevalling overlijden is sinds de helft van de twintigste eeuw meer dan tien keer zo klein geworden. De afname vond vooral plaats in de periode...

Artikelen