Helft bevolking heeft langdurige aandoening

In 2001 heeft bijna de helft van de Nederlanders één of meer langdurige aandoeningen. Migraine, hoge bloeddruk, klachten aan het bewegingsapparaat en gewrichtsslijtage zijn veel voorkomende langdurige aandoeningen. Ouderen treft het meer dan jongeren, en meer vrouwen dan mannen.

Langdurige aandoeningen naar leeftijd, 2001

Jongeren vooral aandoeningen aan luchtwegen

Een op de vijf jongeren (jonger dan 18 jaar) heeft in 2001 ten minste één langdurige aandoening. Aandoeningen aan de luchtwegen, migraine en chronisch eczeem zijn de meest voorkomende aandoeningen. Zo’n 11 procent van de jongeren kampt met astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA. Zes procent van de jongeren heeft chronisch eczeem, nog eens zes procent heeft migraineklachten.

Langdurige aandoening bij jongeren tot 18 jaar, 2001

Migraine aan kop

Migraine is de meest voorkomende aandoening bij 18-64 jarigen. Een op de vier vrouwen en een op de tien mannen heeft er in 2001 last van. Hoge bloeddruk, ernstige of hardnekkige klachten aan rug, nek, schouder, elleboog, pols en hand, en gewrichtsslijtage, komen ongeveer even vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Langdurige aandoeningen bij 18-64 jarigen, 2001

Ouderen en slijtage

Driekwart van de ouderen (65-plus) heeft in 2001 één of meer langdurige aandoeningen. Gewrichtsslijtage en hoge bloeddruk zijn echte ouderdomskwalen. Van de vrouwen heeft bijna 40 procent gewrichtsslijtage, bijna 30 procent heeft een te hoge bloeddruk. Voor mannen liggen deze percentages rond de 20.

Suikerziekte, onvrijwillig urineverlies en een ernstige aandoening van de rug, nek of schouders komen bij ongeveer een van de tien 65-plussers voor. Meer mannen dan vrouwen hebben suikerziekte, onvrijwillig urineverlies is meer een vrouwenkwaal.

Langdurige aandoeningen bij ouderen (65-plus), 2001

Anita Botterweck