Personen met huisartscontact voor bepaalde diagnose; leeftijd, 2002-2011

Personen met huisartscontact voor bepaalde diagnose; leeftijd, 2002-2011

Geslacht Leeftijd Cijfersoort Perioden Personen met 1 of meer zorgepisodes T. Endocriene kl./metabol. /voeding Ziekten Diabetes mellitus (per 1000 personen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Aantal 2011 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Standaardfout 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Aantal 2011 .
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Standaardfout 2011 .
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar Aantal 2011 .
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar Standaardfout 2011 .
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Aantal 2011 1
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Standaardfout 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Aantal 2011 1
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Standaardfout 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Aantal 2011 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Standaardfout 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Aantal 2011 2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Standaardfout 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Aantal 2011 4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Standaardfout 2011 1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Aantal 2011 6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Standaardfout 2011 1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Aantal 2011 9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Standaardfout 2011 1
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Aantal 2011 17
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Standaardfout 2011 1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Aantal 2011 27
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Standaardfout 2011 1
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Aantal 2011 47
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Standaardfout 2011 2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Aantal 2011 69
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Standaardfout 2011 2
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Aantal 2011 99
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Standaardfout 2011 2
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Aantal 2011 138
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Standaardfout 2011 3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Aantal 2011 157
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Standaardfout 2011 4
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Aantal 2011 178
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Standaardfout 2011 3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 15 jaar Aantal 2011 1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 15 jaar Standaardfout 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 30 jaar Aantal 2011 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 30 jaar Standaardfout 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 45 jaar Aantal 2011 11
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 45 jaar Standaardfout 2011 0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 60 jaar Aantal 2011 46
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 60 jaar Standaardfout 2011 1
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Aantal 2011 127
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 75 jaar Standaardfout 2011 2
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Aantal 2011 178
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Standaardfout 2011 3
Mannen Totaal leeftijd Aantal 2011 47
Mannen Totaal leeftijd Standaardfout 2011 1
Mannen 0 jaar Aantal 2011 .
Mannen 0 jaar Standaardfout 2011 .
Mannen 1 tot 5 jaar Aantal 2011 .
Mannen 1 tot 5 jaar Standaardfout 2011 .
Mannen 5 tot 10 jaar Aantal 2011 1
Mannen 5 tot 10 jaar Standaardfout 2011 0
Mannen 10 tot 15 jaar Aantal 2011 1
Mannen 10 tot 15 jaar Standaardfout 2011 0
Mannen 15 tot 20 jaar Aantal 2011 2
Mannen 15 tot 20 jaar Standaardfout 2011 0
Mannen 20 tot 25 jaar Aantal 2011 3
Mannen 20 tot 25 jaar Standaardfout 2011 1
Mannen 25 tot 30 jaar Aantal 2011 4
Mannen 25 tot 30 jaar Standaardfout 2011 1
Mannen 30 tot 35 jaar Aantal 2011 6
Mannen 30 tot 35 jaar Standaardfout 2011 1
Mannen 35 tot 40 jaar Aantal 2011 11
Mannen 35 tot 40 jaar Standaardfout 2011 1
Mannen 40 tot 45 jaar Aantal 2011 19
Mannen 40 tot 45 jaar Standaardfout 2011 1
Mannen 45 tot 50 jaar Aantal 2011 31
Mannen 45 tot 50 jaar Standaardfout 2011 2
Mannen 50 tot 55 jaar Aantal 2011 53
Mannen 50 tot 55 jaar Standaardfout 2011 2
Mannen 55 tot 60 jaar Aantal 2011 79
Mannen 55 tot 60 jaar Standaardfout 2011 3
Mannen 60 tot 65 jaar Aantal 2011 114
Mannen 60 tot 65 jaar Standaardfout 2011 3
Mannen 65 tot 70 jaar Aantal 2011 154
Mannen 65 tot 70 jaar Standaardfout 2011 4
Mannen 70 tot 75 jaar Aantal 2011 162
Mannen 70 tot 75 jaar Standaardfout 2011 5
Mannen 75 jaar of ouder Aantal 2011 177
Mannen 75 jaar of ouder Standaardfout 2011 4
Mannen 0 tot 15 jaar Aantal 2011 1
Mannen 0 tot 15 jaar Standaardfout 2011 0
Mannen 15 tot 30 jaar Aantal 2011 3
Mannen 15 tot 30 jaar Standaardfout 2011 0
Mannen 30 tot 45 jaar Aantal 2011 13
Mannen 30 tot 45 jaar Standaardfout 2011 1
Mannen 45 tot 60 jaar Aantal 2011 53
Mannen 45 tot 60 jaar Standaardfout 2011 1
Mannen 60 tot 75 jaar Aantal 2011 139
Mannen 60 tot 75 jaar Standaardfout 2011 2
Mannen 75 jaar of ouder Aantal 2011 177
Mannen 75 jaar of ouder Standaardfout 2011 4
Vrouwen Totaal leeftijd Aantal 2011 45
Vrouwen Totaal leeftijd Standaardfout 2011 1
Vrouwen 0 jaar Aantal 2011 .
Vrouwen 0 jaar Standaardfout 2011 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per diagnose(groep) het aantal personen dat gedurende het verslagjaar een of meer zorgepisodes heeft gehad, geregistreerd door de huisarts waar de persoon staat ingeschreven. De diagnoses zijn gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care (ICPC-1).
De aantallen worden uitgedrukt per 1000 personen en uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 juni 2016:
Cijfers over 2011 definitief gemaakt, tabel stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabellen over diagnoses bij de huisarts is vervangen door een nieuwe set tabellen waarbij een andere definitie van ziekte-episodes wordt gebruikt, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen met 1 of meer zorgepisodes
Aantal personen met één of meer zorgepisodes geregistreerd door de huisarts.
Een zorgepisode bevat alle contacten met betrekking tot hetzelfde gezondheidsprobleem van een persoon met zijn huisarts binnen een kalenderjaar. De episode krijgt de diagnose gesteld bij het laatste contact.
De episodes worden gecodeerd volgens de International Classification
of Primary Care (ICPC-1).
Er is geen directe relatie tussen het aantal zorgepisodes en het aantal
huisartscontacten van een persoon. Een zorgepisode bestaat uit één
of meer contacten met de huisarts, terwijl tijdens een contact met de
huisarts meerdere onderwerpen aan de orde kunnen komen die tot
verschillende zorgepisodes behoren.
T. Endocriene kl./metabol. /voeding
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk T. Endocriene klieren / metabolisme / voeding.
Ziekten
Diabetes mellitus
ICPC-1 code: T90
Suikerziekte