Nederland wordt gewichtiger

Het aantal volwassenen dat (veel) te zwaar is, blijft stijgen. In 2002 is het aantal mensen met ernstig overgewicht tweemaal zo groot als in 1981. Bij een deel van de bevolking komt bovendien overgewicht met andere risicofactoren voor gezondheid voor.

(Ernstig) overgewicht, 1981–2002

Verdubbeling aantal mensen met ernstig overgewicht

Begin jaren tachtig kampten nog 33 van de 100 volwassenen met overgewicht, in 2002 is dat aantal opgelopen tot 45 per 100 volwassenen. Daarnaast is in deze periode het percentage volwassenen met ernstig overgewicht toegenomen van 5 naar 10 procent. Deze toename is met name zichtbaar vanaf begin jaren negentig.

Meer mannen met overgewicht

Meer mannen dan vrouwen hebben gewichtsproblemen. In 2002 kampen vijf van de tien mannen met overgewicht tegen vier van de tien vrouwen. Het aantal mannen met overgewicht is sinds 1981 bovendien meer toegenomen dan het aantal vrouwen met overgewicht. Ernstig overgewicht is daarentegen meer een vrouwenprobleem.

(Ernstig) overgewicht naar leeftijd, 2002

Overgewicht bij oud en jong

Ouderen hebben het vaakst gewichtsproblemen. Zes op de tien ouderen (55–74-jarigen) zijn te zwaar, bijna twee op de tien ouderen zijn zelfs veel te zwaar.

Ook veel jongeren hebben gewichtsproblemen. Twee op de tien 20–24 jarigen hebben overgewicht. In de leeftijdsgroep 25–34 jaar is dat aantal al tweemaal zo groot.

Overgewicht en diabetes

Bij mensen die te zwaar zijn komt diabetes ruim twee keer zo vaak voor als bij mensen met normaal gewicht. Bij mensen met ernstig overgewicht zelfs vier keer zo vaak.

Overgewicht en diabetes 2001/2002

Opeenstapeling van risicofactoren

Risicofactoren blijken vaak gecombineerd voor te komen. Zo komt overgewicht in combinatie met onvoldoende beweging bij een op de vijf volwassen voor. Ruim een op de tien is te zwaar èn rookt. Ruim een op de twintig volwassenen heeft overgewicht èn drinkt zwaar. Bijna zeven procent van alle volwassenen kampt met overgewicht, heeft onvoldoende beweging en rookt. In al deze gevallen zijn de cijfers voor mannen ongunstiger dan voor vrouwen.

Combinaties van risicofactoren en overgewicht, 2001/2002

Ferdy Otten en Frans Frenken

Bron: StatLine