Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011

Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011

Cijfersoort Regio's Perioden Gezondheid Langdurige aandoeningen Suikerziekte Suikerziekte totaal (%)
Waargenomen Nederland 2008/2011 4,3
Waargenomen Noord-Nederland (LD) 2008/2011 4,2
Waargenomen Oost-Nederland (LD) 2008/2011 4,1
Waargenomen West-Nederland (LD) 2008/2011 4,2
Waargenomen Zuid-Nederland (LD) 2008/2011 4,7
Waargenomen Groningen (PV) 2008/2011 3,8
Waargenomen Friesland (PV) 2008/2011 4,2
Waargenomen Drenthe (PV) 2008/2011 4,7
Waargenomen Overijssel (PV) 2008/2011 4,2
Waargenomen Flevoland (PV) 2008/2011 3,1
Waargenomen Gelderland (PV) 2008/2011 4,2
Waargenomen Utrecht (PV) 2008/2011 3,4
Waargenomen Noord-Holland (PV) 2008/2011 4,4
Waargenomen Zuid-Holland (PV) 2008/2011 4,3
Waargenomen Zeeland (PV) 2008/2011 4,8
Waargenomen Noord-Brabant (PV) 2008/2011 4,6
Waargenomen Limburg (PV) 2008/2011 4,9
Waargenomen Amsterdam 2008/2011 5,2
Waargenomen 's Gravenhage 2008/2011 5,4
Waargenomen Rotterdam 2008/2011 5,6
Waargenomen Utrecht 2008/2011 5,0
Waargenomen GGD Groningen (GG) 2008/2011 3,8
Waargenomen GGD Fryslân (GG) 2008/2011 4,2
Waargenomen GGD Drenthe (GG) 2008/2011 4,7
Waargenomen GGD IJsselland (GG) 2008/2011 3,9
Waargenomen GGD Regio Twente (GG) 2008/2011 4,5
Waargenomen GGD Gelre-IJssel (GG) 2008/2011 4,2
Waargenomen Hulpverlening Gelderland-Midden (GG) 2008/2011 3,9
Waargenomen GGD Rivierenland (GG) 2008/2011 3,3
Waargenomen GGD Regio Nijmegen (GG) 2008/2011 4,9
Waargenomen GGD Flevoland (GG) 2008/2011 3,1
Waargenomen GG en GD Utrecht (GG) 2008/2011 5,0
Waargenomen GGD Midden-Nederland (GG) 2008/2011 2,9
Waargenomen GGD Hollands-Noorden (GG) 2008/2011 4,7
Waargenomen GGD Kennemerland (GG) 2008/2011 3,6
Waargenomen GGD Zaanstreek/Waterland (GG) 2008/2011 3,9
Waargenomen GGD Amsterdam (GG) 2008/2011 5,0
Waargenomen GGD Gooi en Vechtstreek (GG) 2008/2011 4,1
Waargenomen GGD Den Haag (GG) 2008/2011 5,4
Waargenomen GGD Zuid-Holland-West (GG) 2008/2011 3,4
Waargenomen GGD Hollands-Midden (GG) 2008/2011 3,9
Waargenomen GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) 2008/2011 4,7
Waargenomen GGD Zuid-Holland-Zuid (GG) 2008/2011 3,8
Waargenomen GGD Zeeland (GG) 2008/2011 4,8
Waargenomen GGD West-Brabant (GG) 2008/2011 5,3
Waargenomen GGD Hart voor Brabant (GG) 2008/2011 4,2
Waargenomen GGD Brabant-Zuidoost (GG) 2008/2011 4,4
Waargenomen GGD Limburg-Noord (GG) 2008/2011 4,7
Waargenomen GGD Zuid-Limburg (GG) 2008/2011 5,1
Standaardfout Nederland 2008/2011 0,1
Standaardfout Noord-Nederland (LD) 2008/2011 0,3
Standaardfout Oost-Nederland (LD) 2008/2011 0,2
Standaardfout West-Nederland (LD) 2008/2011 0,1
Standaardfout Zuid-Nederland (LD) 2008/2011 0,2
Standaardfout Groningen (PV) 2008/2011 0,5
Standaardfout Friesland (PV) 2008/2011 0,5
Standaardfout Drenthe (PV) 2008/2011 0,6
Standaardfout Overijssel (PV) 2008/2011 0,4
Standaardfout Flevoland (PV) 2008/2011 0,5
Standaardfout Gelderland (PV) 2008/2011 0,3
Standaardfout Utrecht (PV) 2008/2011 0,3
Standaardfout Noord-Holland (PV) 2008/2011 0,2
Standaardfout Zuid-Holland (PV) 2008/2011 0,2
Standaardfout Zeeland (PV) 2008/2011 0,7
Standaardfout Noord-Brabant (PV) 2008/2011 0,3
Standaardfout Limburg (PV) 2008/2011 0,4
Standaardfout Amsterdam 2008/2011 0,5
Standaardfout 's Gravenhage 2008/2011 0,6
Standaardfout Rotterdam 2008/2011 0,6
Standaardfout Utrecht 2008/2011 0,8
Standaardfout GGD Groningen (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GGD Fryslân (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GGD Drenthe (GG) 2008/2011 0,6
Standaardfout GGD IJsselland (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GGD Regio Twente (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GGD Gelre-IJssel (GG) 2008/2011 0,4
Standaardfout Hulpverlening Gelderland-Midden (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GGD Rivierenland (GG) 2008/2011 0,7
Standaardfout GGD Regio Nijmegen (GG) 2008/2011 0,7
Standaardfout GGD Flevoland (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GG en GD Utrecht (GG) 2008/2011 0,8
Standaardfout GGD Midden-Nederland (GG) 2008/2011 0,3
Standaardfout GGD Hollands-Noorden (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GGD Kennemerland (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GGD Zaanstreek/Waterland (GG) 2008/2011 0,7
Standaardfout GGD Amsterdam (GG) 2008/2011 0,4
Standaardfout GGD Gooi en Vechtstreek (GG) 2008/2011 0,8
Standaardfout GGD Den Haag (GG) 2008/2011 0,6
Standaardfout GGD Zuid-Holland-West (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GGD Hollands-Midden (GG) 2008/2011 0,4
Standaardfout GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) 2008/2011 0,4
Standaardfout GGD Zuid-Holland-Zuid (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GGD Zeeland (GG) 2008/2011 0,7
Standaardfout GGD West-Brabant (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GGD Hart voor Brabant (GG) 2008/2011 0,4
Standaardfout GGD Brabant-Zuidoost (GG) 2008/2011 0,5
Standaardfout GGD Limburg-Noord (GG) 2008/2011 0,6
Standaardfout GGD Zuid-Limburg (GG) 2008/2011 0,5
Gestandaardiseerd Nederland 2008/2011 4,3
Gestandaardiseerd Noord-Nederland (LD) 2008/2011 4,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale informatie over de gezondheid, de leefstijl en de medische contacten van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.
Bij de meesten onderwerpen gaan de cijfers over de bevolking van 0 jaar of ouder. Voor sommige onderwerpen geldt echter een aparte leeftijdsgrens.
De cijfers zijn uit te splitsen naar landsdeel, provincie, GGD-regio en de vier grote gemeenten. De cijfers in de tabel gaan over de periode 2008/2011, waarbij de regio-indeling van 2010 is gehanteerd.
In de tabel staan ook gestandaardiseerde cijfers. Bij de standaardisatie is rekening gehouden met verschillen in de bevolkingsopbouw (leeftijd en geslacht) tussen regio's. Deze cijfers zijn ook te vinden in de Nationale Atlas Volksgezondheid van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Cijfers zijn het gemiddelde over de periode 2008/2011

Status van de cijfers:
Definitief

Wijzigingen per 23 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet .

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet
Deze tabel is opgevolgd door de tabellen ‘Gezondheidsmonitor; regio, bevolking van 19 jaar of ouder, 2012’ en ‘Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid
Het gaat hier over ervaren gezondheid, psychische gezondheid, langdurige aandoeningen, lichamelijke beperkingen en malaiseklachten.
Langdurige aandoeningen
Suikerziekte
Suikerziekte totaal
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u
suikerziekte?