Belangrijke doodsoorzaken naar geslacht en per regio (afgeronde cijfers)

Belangrijke doodsoorzaken naar geslacht en per regio (afgeronde cijfers)

Geslacht Regio's Perioden Doodsoorzaken Totaal alle doodsoorzaken (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten Totaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.1 Tuberculose (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.2 Meningokokkeninfecties (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.3 Virale hepatitis (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.4 AIDS (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen Totaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.2 Kw. nv. van slokdarm (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.3 Kw. nv. van maag (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.4 Kw. nv. van dikke darm (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.9 Kw. nv. van strottehoofd (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.11 Melanoom van huid (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.12 Kw. nv. van borst (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.15 Kw. nv. van eierstok (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.16 Kw. nv. van prostaat (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.18 Kw. nv. van urineblaas (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.2 Overige nieuwvormingen (aantal) Doodsoorzaken 3 Ziekten van bloed, bloedber. organen.. (aantal) Doodsoorzaken 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn Totaal endocriene, voedings-, stofw. z.. (aantal) Doodsoorzaken 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn 4.1 Suikerziekte (aantal) Doodsoorzaken 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn 4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis.. (aantal) Doodsoorzaken 5 Psychische stoornissen Totaal psychische stoornissen (aantal) Doodsoorzaken 5 Psychische stoornissen 5.1 Psychische stoornissen door alcohol (aantal) Doodsoorzaken 5 Psychische stoornissen 5.2 Psychische stoornissen drugs en vl.. (aantal) Doodsoorzaken 5 Psychische stoornissen 5.3 Overige psychische stoornissen (aantal) Doodsoorzaken 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen (aantal) Doodsoorzaken 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.1 Hersenvliesontsteking (aantal) Doodsoorzaken 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.2 Ziekte van Parkinson (aantal) Doodsoorzaken 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten Totaal ziekten van de kransvaten (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.1 Acuut hartinfarct (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.2 Overige hartziekten (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.3 Hersenvaatletsels (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen Totaal ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.1 Griep (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.2 Longontsteking (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen Totaal chronische aand. onderste lucht.. (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen 8.3.1 Astma (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen 8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw.. (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen Totaal ziekten spijsverteringsorganen (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge.. (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen Totaal chronische leveraandoeningen (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen 9.2.1 Chronische leveraand. alcohol (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen 9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen (aantal) Doodsoorzaken 10 Ziekten huid, onderhuids bindweefsel (aantal) Doodsoorzaken 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl (aantal) Doodsoorzaken 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl 11.1 Reumatoïde artritis en artrose (aantal) Doodsoorzaken 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl 11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl (aantal) Doodsoorzaken 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen Totaal zktn urinewegen en gesl. organen (aantal) Doodsoorzaken 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen 12.1 Ziekten van nier en urineleider (aantal) Doodsoorzaken 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen 12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen (aantal) Doodsoorzaken 13 Complicaties zwangerschap, bevallin.. (aantal) Doodsoorzaken 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode (aantal) Doodsoorzaken 15 Aangeboren afwijkingen Totaal aangeboren afwijkingen (aantal) Doodsoorzaken 15 Aangeboren afwijkingen 15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel (aantal) Doodsoorzaken 15 Aangeboren afwijkingen 15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten (aantal) Doodsoorzaken 15 Aangeboren afwijkingen 15.3 Overige aangeboren afwijkingen (aantal) Doodsoorzaken 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekten (aantal) Doodsoorzaken 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn 16.1 Wiegendood (aantal) Doodsoorzaken 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn 16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken (aantal) Doodsoorzaken 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn 16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch.. (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken Totaal uitwendige doodsoorzaken (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen Totaal ongevallen (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen Totaal vervoersongevallen (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen 17.1.1.1 Wegverkeersongevallen (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen 17.1.1.2 Overige vervoersongevallen (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.2 Accidentele val (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.3 Accidentele verdrinking (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.4 Accidentele vergiftiging (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.5 Overige ongevallen (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.2 Zelfdoding (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.3 Moord en doodslag (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Nederland 2005 136.400 1.830 70 10 45 80 1.620 40.370 39.345 535 1.445 1.530 3.585 1.015 585 335 2.175 225 9.415 625 3.320 235 425 945 2.370 890 1.155 2.960 5.575 1.025 505 4.495 3.760 735 6.440 220 15 6.200 3.555 80 1.025 2.450 43.350 13.340 9.500 3.840 12.470 10.325 7.210 14.315 325 5.605 6.425 60 6.360 1.965 5.385 330 820 470 350 4.230 395 800 245 550 2.860 1.515 1.345 15 510 525 55 160 310 5.715 20 3.325 2.370 5.345 3.280 800 760 40 1.960 95 130 290 1.570 170 55 265
Totaal mannen en vrouwen Aa en Hunze 2005 230 5 0 0 0 0 0 70 70 0 5 0 10 0 0 5 5 0 15 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 0 0 5 0 0 5 10 0 0 10 70 25 15 10 15 20 5 25 0 10 10 0 10 5 10 0 5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 10 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Aalburg 2005 95 0 0 0 0 0 0 25 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 35 15 15 0 10 5 5 15 0 10 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Aalsmeer 2005 185 0 0 0 0 0 0 50 55 0 0 5 10 0 5 0 0 0 15 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 50 15 10 5 15 15 10 25 0 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 10 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Aalten 2005 235 0 0 0 0 0 5 80 80 0 0 5 5 0 5 0 5 0 20 0 10 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 75 20 15 10 15 20 10 35 0 10 15 0 20 5 10 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Ter Aar 2005 60 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 10 0 5 5 5 10 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Aarle-Rixtel 2005
Totaal mannen en vrouwen Abcoude 2005 55 0 0 0 0 0 0 30 30 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5 0 5 0 0 10 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Achtkarspelen 2005 180 5 0 0 0 0 5 55 55 0 5 0 5 5 5 0 5 0 15 0 10 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 60 20 15 5 20 10 10 20 0 0 15 0 15 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Akersloot 2005
Totaal mannen en vrouwen Alblasserdam 2005 175 5 0 0 0 0 5 55 55 0 5 0 5 0 0 0 5 0 15 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 10 0 0 15 5 0 0 5 50 20 15 5 15 10 0 20 0 10 5 0 5 0 10 0 0 5 0 10 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Albrandswaard 2005 155 0 0 0 0 0 0 45 40 0 0 5 0 5 0 0 5 0 10 0 5 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 0 5 5 0 0 5 60 20 15 10 25 10 5 15 0 0 10 0 10 0 10 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Alkemade 2005 85 5 0 0 0 0 5 30 30 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 5 5 0 10 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Alkmaar 2005 750 10 0 0 0 0 5 235 235 0 15 5 20 5 0 0 10 5 55 5 20 0 0 5 15 10 10 30 15 0 5 15 15 5 35 0 0 35 30 0 5 30 210 65 50 15 60 40 50 80 0 40 25 0 25 10 45 5 5 5 0 35 0 0 5 0 15 5 15 0 5 0 0 0 0 25 0 10 15 35 25 5 5 0 20 0 5 0 10 0 0 5
Totaal mannen en vrouwen Almelo 2005 655 5 0 0 0 0 10 195 190 0 5 5 20 5 0 5 10 0 45 5 15 0 5 5 15 5 5 25 30 0 5 20 20 5 25 0 0 25 5 0 0 10 215 70 55 20 65 50 30 75 0 30 30 0 30 15 25 5 5 5 5 15 5 5 0 0 15 5 10 0 0 0 0 0 0 35 0 15 20 25 15 5 0 0 10 0 0 0 10 5 0 0
Totaal mannen en vrouwen Almere 2005 805 0 0 0 0 5 0 260 250 0 5 5 20 10 5 5 20 0 55 10 20 5 0 5 15 5 5 30 30 10 5 30 25 10 25 5 0 25 20 5 0 20 230 80 50 25 50 55 50 85 0 30 40 0 40 15 40 5 5 5 0 30 5 10 0 5 15 10 5 0 10 10 0 0 5 25 0 25 5 35 20 5 0 0 10 5 5 5 5 0 5 5
Totaal mannen en vrouwen Alphen aan den Rijn 2005 510 10 0 0 0 5 10 155 155 5 5 5 20 5 0 5 10 0 30 0 20 0 0 0 0 5 10 10 25 0 0 20 15 5 25 0 0 25 15 0 5 10 155 50 35 15 45 35 25 60 0 20 25 0 30 10 10 0 5 5 0 10 0 5 0 5 10 5 5 0 0 5 0 0 0 20 0 10 10 15 10 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Alphen en Riel 2005
Totaal mannen en vrouwen Alphen-Chaam 2005 45 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 10 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Ambt Delden 2005
Totaal mannen en vrouwen Ambt Montfort 2005 105 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 35 10 10 0 10 5 5 10 0 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Ameland 2005 35 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Amerongen 2005 70 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 35 5 5 0 10 10 5 10 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Amersfoort 2005 965 15 0 0 0 0 10 265 255 5 10 15 25 10 5 0 20 5 50 0 25 5 0 0 15 5 5 15 40 15 5 45 35 5 45 0 0 45 30 5 10 15 300 65 50 15 105 85 45 105 5 35 45 5 45 20 40 5 10 5 5 25 5 10 0 10 20 15 5 0 0 5 0 0 0 35 0 20 15 45 25 5 5 0 10 0 0 5 15 0 0 5
Totaal mannen en vrouwen Ammerzoden 2005
Totaal mannen en vrouwen Amstelveen 2005 775 10 5 0 0 0 10 225 225 5 10 5 20 5 0 5 15 0 45 5 25 0 0 0 15 5 10 15 30 5 0 20 20 5 30 0 0 30 40 0 15 25 240 60 40 20 70 70 40 85 5 25 45 0 40 15 35 5 0 0 0 25 0 10 0 5 10 10 5 0 0 0 0 0 0 35 0 20 10 25 15 5 5 0 10 5 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Amsterdam 2005 5.960 105 5 0 5 20 65 1.635 1.600 40 50 60 125 40 25 10 100 10 440 20 105 15 15 30 100 25 40 105 230 40 20 210 185 25 295 15 5 275 175 10 40 125 1.845 590 420 170 510 415 330 610 10 245 295 5 285 65 230 15 45 30 20 170 25 40 10 25 130 60 60 0 20 30 5 10 15 285 0 185 95 300 160 20 20 0 105 10 15 15 95 25 10 15
Totaal mannen en vrouwen Andijk 2005 30 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Angerlo 2005
Totaal mannen en vrouwen Anloo 2005
Totaal mannen en vrouwen Anna Paulowna 2005 75 0 0 0 0 0 0 20 25 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 5 0 15 0 5 10 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Apeldoorn 2005 1.545 20 0 5 0 0 15 465 460 10 20 10 40 10 5 5 20 0 110 0 30 0 5 10 30 15 15 30 85 10 5 55 45 10 55 0 0 50 40 0 5 35 510 160 115 45 130 130 90 175 10 60 90 5 90 20 60 0 10 10 5 45 10 5 5 5 25 10 15 0 5 5 0 0 0 55 0 20 30 55 35 10 10 0 25 5 5 5 10 5 0 5
Totaal mannen en vrouwen Appingedam 2005 130 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 5 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 5 5 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 55 15 15 0 20 15 10 15 0 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Arcen en Velden 2005 55 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Arnemuiden 2005
Totaal mannen en vrouwen Arnhem 2005 1.285 10 0 0 0 0 5 345 340 10 10 5 30 10 5 0 20 0 75 5 25 0 0 5 15 10 15 25 60 5 10 50 50 0 50 0 0 55 45 0 5 35 405 110 80 30 115 115 70 150 0 60 70 0 70 15 35 0 5 5 0 25 0 10 5 5 30 15 10 0 15 5 0 0 5 60 0 40 20 60 35 5 5 0 25 0 5 0 20 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Assen 2005 520 5 0 0 0 0 0 150 145 5 10 0 10 5 5 5 10 0 30 5 10 5 0 0 10 5 5 15 25 5 0 10 15 0 50 5 0 45 20 0 5 10 155 55 30 25 45 30 25 45 5 20 20 0 20 5 20 0 5 5 0 20 0 0 0 0 15 10 5 0 0 0 0 0 0 15 0 5 10 20 5 5 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Asten 2005 110 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5 5 5 10 15 5 15 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Avereest 2005
Totaal mannen en vrouwen Axel 2005
Totaal mannen en vrouwen Baarle-Nassau 2005 70 5 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 30 10 10 5 5 5 5 10 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Baarn 2005 260 10 0 0 5 0 5 55 55 0 0 0 5 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 5 5 0 10 0 0 10 5 0 5 5 90 25 20 0 30 20 15 30 0 15 10 0 10 5 15 0 0 0 0 15 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0 0 10 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bakel en Milheeze 2005
Totaal mannen en vrouwen Barendrecht 2005 260 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0 10 5 5 0 0 5 10 0 10 0 0 0 5 0 0 5 10 5 5 10 5 0 25 0 0 25 10 0 5 0 75 20 10 5 20 25 10 30 0 15 5 0 10 5 10 0 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 15 0 5 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Barneveld 2005 315 5 0 0 0 0 5 100 100 0 10 5 10 0 0 0 5 5 20 0 10 0 0 0 10 0 0 10 10 0 0 10 5 0 10 0 0 5 10 0 10 5 110 35 25 10 25 25 20 35 0 15 15 0 15 0 10 5 0 0 0 10 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Totaal mannen en vrouwen Bathmen 2005
Totaal mannen en vrouwen Bedum 2005 85 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 5 5 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10 5 5 5 0 10 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Beek 2005 150 5 0 0 0 0 5 50 45 0 0 0 0 5 0 0 5 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 5 5 5 0 0 5 5 0 0 5 60 25 15 5 15 10 10 15 0 5 10 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Beek en Donk 2005
Totaal mannen en vrouwen Beemster 2005 50 0 0 0 0 0 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Beesel 2005 90 0 0 0 0 0 0 35 40 0 5 0 5 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 25 10 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Beilen 2005
Totaal mannen en vrouwen Belfeld 2005
Totaal mannen en vrouwen Bellingwedde 2005 110 5 0 0 0 0 5 40 40 0 0 0 5 0 0 0 5 0 10 0 5 0 5 0 0 0 0 5 10 5 0 10 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 30 10 0 5 15 10 5 15 0 5 10 0 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bemmel 2005
Totaal mannen en vrouwen Bennebroek 2005 75 5 0 0 0 0 0 25 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 20 5 5 0 10 0 5 10 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bergambacht 2005 65 0 0 0 0 0 0 20 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 15 5 0 0 0 5 5 15 0 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bergeijk 2005 130 0 0 0 0 0 5 55 50 0 0 5 10 0 0 0 5 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 0 40 5 5 0 15 5 10 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bergen (Limburg) 2005 110 0 0 0 5 0 0 40 35 0 0 5 5 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 5 5 0 5 5 0 10 5 0 0 0 35 15 10 5 10 5 5 10 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bergen (Noord-Holland) 2005 365 10 0 0 0 0 5 90 90 5 0 0 15 5 0 0 5 0 10 0 5 0 0 5 10 5 0 10 15 5 0 15 10 5 15 0 0 20 15 0 5 10 130 40 30 15 20 40 25 35 5 15 5 0 5 5 20 0 5 0 0 15 5 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 5 20 0 15 10 15 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bergen op Zoom 2005 650 15 0 0 0 0 15 210 205 5 10 10 15 5 0 0 10 5 55 5 15 5 0 10 10 5 5 15 25 5 0 20 20 0 20 0 0 20 10 0 5 5 220 85 60 20 55 55 25 45 5 20 20 0 20 5 20 5 5 5 0 10 0 5 5 0 10 10 5 0 5 5 0 0 5 30 0 15 15 30 15 5 5 0 10 0 0 0 10 5 0 5
Totaal mannen en vrouwen Bergeyk 2005
Totaal mannen en vrouwen Bergh 2005
Totaal mannen en vrouwen Bergschenhoek 2005 120 0 0 0 0 0 0 25 30 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 10 0 0 10 5 0 0 0 40 10 5 5 15 10 5 10 0 0 10 0 10 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Berkel en Rodenrijs 2005 100 5 0 0 0 0 0 45 45 0 5 5 5 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10 5 5 10 10 5 5 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Berkel-Enschot 2005
Totaal mannen en vrouwen Berkelland 2005 420 0 0 0 0 0 5 130 120 0 5 5 5 5 5 0 5 5 30 0 10 0 0 0 5 5 5 10 15 5 0 10 10 0 5 0 0 5 15 0 5 5 130 40 30 15 35 30 25 55 5 20 20 0 20 10 20 0 0 0 5 15 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 25 0 10 15 25 15 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bernheze 2005 225 5 0 0 0 0 5 55 55 0 0 0 5 5 0 0 0 5 10 0 5 0 5 0 5 5 0 0 10 0 0 5 10 0 15 0 0 15 0 0 5 5 70 30 20 5 15 20 10 30 5 10 10 0 15 5 10 5 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 5 10 5 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bernisse 2005 75 5 0 0 0 0 5 20 25 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5 5 0 0 5 25 10 10 5 5 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Best 2005 150 0 0 0 0 0 0 45 40 0 0 5 5 0 0 0 5 0 20 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 10 0 0 10 50 10 5 5 10 15 10 15 0 5 5 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Beuningen 2005 165 0 0 0 0 0 5 50 50 0 5 5 5 0 0 5 5 0 10 0 10 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5 5 0 0 0 40 10 10 5 15 5 10 25 0 10 15 0 15 5 15 0 0 5 0 10 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Beverwijk 2005 350 10 0 0 0 0 10 110 105 0 10 5 15 0 0 0 10 0 30 5 10 0 0 0 0 5 0 5 10 5 0 20 15 0 10 0 0 10 5 0 0 5 130 50 30 20 35 25 15 25 0 5 15 0 10 5 15 0 0 0 0 10 5 0 0 5 10 5 5 0 0 0 0 0 0 15 0 10 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen het Bildt 2005 70 5 0 0 0 0 5 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 25 5 5 0 5 5 5 10 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen De Bilt 2005 485 5 0 0 0 0 0 150 150 5 5 10 10 5 0 0 15 0 20 5 15 5 5 0 20 5 10 10 15 5 5 20 20 0 25 0 0 25 10 5 5 10 135 35 35 10 35 40 25 55 0 25 20 0 20 5 15 0 5 5 0 15 0 0 0 0 5 10 5 0 5 0 0 0 0 30 0 20 10 15 15 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5
Totaal mannen en vrouwen Binnenmaas 2005 135 0 0 0 0 0 0 55 50 5 5 5 0 5 0 0 5 0 10 0 5 0 0 5 10 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10 30 10 5 0 10 10 0 20 0 10 5 0 10 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bladel 2005 145 5 0 0 0 0 5 40 40 0 0 0 5 5 0 0 5 5 10 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 0 5 10 0 0 5 40 15 10 10 15 5 5 25 0 5 15 0 10 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bladel en Netersel 2005
Totaal mannen en vrouwen Blaricum 2005 80 0 0 0 0 0 0 30 25 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 30 10 10 5 5 5 5 15 0 5 10 0 10 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bleiswijk 2005 40 0 0 0 0 0 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bloemendaal 2005 220 5 0 0 0 0 5 65 60 5 5 0 5 0 0 0 5 0 10 5 5 0 5 5 0 0 0 5 10 0 0 5 0 0 5 0 0 5 5 0 5 5 80 10 10 5 30 20 15 20 0 10 5 0 5 5 10 0 0 0 0 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 10 10 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Boarnsterhim 2005 130 5 0 0 0 0 0 40 35 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 45 15 15 5 10 10 10 15 0 5 10 0 10 5 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bodegraven 2005 95 5 0 0 0 0 5 30 30 5 0 5 5 0 0 0 5 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 30 5 5 5 10 10 5 15 0 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Boekel 2005 75 0 0 0 0 0 0 20 15 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 5 25 5 0 5 10 10 5 5 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Ten Boer 2005 50 5 0 0 0 0 0 15 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 5 5 0 10 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Bolsward 2005 130 0 0 0 0 0 0 30 25 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 10 10 0 5 0 0 5 5 0 5 5 45 10 10 5 15 10 10 15 0 5 5 0 10 5 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Borculo 2005
Totaal mannen en vrouwen Borger 2005
Totaal mannen en vrouwen Borger-Odoorn 2005 225 5 0 0 0 0 0 75 75 0 0 5 5 5 0 0 5 0 15 0 10 5 0 0 5 0 5 5 5