Psychische klachten meest belemmerend om te werken

Rug- en gewrichtsklachten zijn de meest voorkomende klachten bij arbeidsgehandicapten. Psychische klachten leiden echter het meest tot belemmeringen in het uitvoeren of vinden van werk. Voor arbeidsgehandicapten met rug- en gewrichtsklachten worden de meeste aanpassingen gedaan. Het gaat met name om hulpmiddelen of aangepast meubilair.

Veel rug- en gewrichtsklachten

In 2001 waren ruim 1,5 miljoen mensen van 15-64 jaar arbeidsgehandicapt. Ruim zes van de tien arbeidsgehandicapten hebben rug- en/of gewrichtsklachten. Op de tweede plaats komen psychische klachten. Bijna een kwart van alle arbeidsgehandicapten heeft psychische klachten. Iemand kan overigens meer dan één aandoening hebben.

Arbeidsgehandicapten naar type aandoening, 2001

Psychische klachten meest belemmerend

Een langdurige aandoening is niet voor alle mensen een belemmering om te werken of om werk te vinden. In 2001 werden zes van de tien mensen met een aandoening hierdoor belemmerd in het uitvoeren of verkrijgen van werk. Dit zijn de arbeidsgehandicapten. Met name psychische klachten zijn belemmerend. Van de mensen met psychische klachten zijn ruim acht van de tien personen arbeidsgehandicapt. Weinig belemmerende aandoeningen zijn bronchitis, astma en CARA en suikerziekte. Van personen met deze aandoeningen is ongeveer de helft arbeidsgehandicapt.

Aandeel arbeidsgehandicapten per aandoening, 2001

Bij rug- en gewrichtsklachten en psychische klachten het vaakst aanpassingen

Om arbeidsgehandicapten zoveel mogelijk in het arbeidsproces te houden, kunnen verschillende aanpassingen gedaan worden. Voorbeelden zijn het beschikbaar stellen van aangepast meubilair en hulpmiddelen of verandering van de functie of aanpassing van het takenpakket. Arbeidsgehandicapten met psychische klachten geven het meest aan dat ze aanpassingen nodig hebben. Arbeidsgehandicapten met rug- en/of gewrichtsklachten en mensen met psychische klachten krijgen het vaakst aanpassingen. Van beide groepen geeft eenderde aan het afgelopen jaar een aanpassing gehad te hebben.

Rug- en gewrichtsklachten: aanpassing van meubilair

Arbeidsgehandicapten met rug- en gewrichtsklachten krijgen met name aanpassingen in de vorm van hulpmiddelen of ander meubilair. Degenen met hart- en vaatziekten of met psychische klachten hebben vooral aanpassingen gehad in hun functie of takenpakket.

Aanpassingen bij enkele typen aandoening, 2001

Het aanschaffen van hulpmiddelen of aangepast meubilair is relatief eenvoudig. Daardoor zijn voor mensen met rug- en gewrichtsklachten waarschijnlijk vaker aanpassingen mogelijk dan voor mensen met andere klachten.

Astrid Smits