Zoekresultaten

24086 resultaten voor decentrale overheid
24086 resultaten voor decentrale overheid

Pagina 5 van 964

Overig
Overig

Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers 2006 - 2014

Financiële balansen decentrale overheden; gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Cijfers

CBS in dialoog met vervoerders over toegang tot openbaar vervoer data

Openbaar vervoerders beschikken met de komst van de OV-chipkaart over data die van belang zijn voor betrouwbare statistieken en gefundeerd beleid.

Artikelen

Waar kan ik terecht met vragen over de SWI?

Veel gestelde vragen over de wet Inburgering

Overig
Overig

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Goederenvervoer per spoor; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.

Cijfers
Overig

Gbasterftenmassatab: Informatie over overleden personen

Gbasterftenmassatab: Persoonsidentificatoren van in de GBA ingeschreven overleden personen, 2010-2021

Overig

Waar gaat de vragenlijst over?

Veel gestelde vragen over Tijdelijke Woningen

FAQ's
Overig

Bijna 7 procent meer goederen over het spoor in 2021

In 2021 werd 42,6 miljoen ton goederen over het Nederlandse spoor vervoerd. Dit is 6,5 procent meer dan in 2020. De af- en aanvoer over het Nederlandse spoor nam met respectievelijk 10,1 en 9,5...

Artikelen

Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers 2006-2017

Financiële balansen decentrale overheden; gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Cijfers

Welke gegevens heeft het CBS over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn?

In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) werken arbeidsmarktfondsen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om betrouwbare informatie te bieden over...

Overig

Overig huishouden

Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.

Overig

Overige zelfstandige

Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico, maar niet in een eigen bedrijf of als meewerkend gezinslid. Tot deze categorie behoren onder meer personen met resultaat uit overige...

Overig

Marktbedrijven (overheid)

De onderdelen van publiekrechtelijke lichamen die de voortgebrachte goederen of diensten in hoofdzaak verkopen tegen marktprijzen aan bijvoorbeeld andere overheden, huishoudens, ondernemingen of...

Overig

Ziekteverzuim overheid

Het aantal verzuimde kalenderdagen (inclusief weekends) gedeeld door de personeelsomvang vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen.

Overig

Overige aardoliegrondstoffen

Aardoliegrondstoffen uit andere bronnen.

Overig

Overig biogas

Biogas wat niet valt onder biogas uit stortplaatsen, biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties of biogas uit co-vergisting van mest.

Overig

Overige olieproducten

Niet elders genoemde aardolieproducten.

Overig

Overige bedrijfskosten

De kosten van energieverbruik, huisvesting, machines/installaties /inventaris en dergelijke, vervoermiddelen, verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden en overige...

Overig