Zoekresultaten

6283 resultaten voor buitenlandse samenwerkingspartner
Zoek in plaats daarvan naar buitenlandse samenwerkingspartners
6283 resultaten voor buitenlandse samenwerkingspartner
Zoek in plaats daarvan naar buitenlandse samenwerkingspartners
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 252

Werkloosheid migranten ook na coronajaar gestegen

De werkloosheid onder migranten is in 2021 verder toegenomen. Bij de in Nederland geboren beroepsbevolking nam deze juist weer af, na een stijging in het coronajaar 2020.

Artikelen

Niet-financiële bedrijven boeken opnieuw meer winst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2022 uit op 84,5 miljard euro. Dat is de grootste winst geboekt sinds het begin van de tijdreeks in 1999.

Artikelen

Recordaantal toeristen boekt overnachting in Nederland

Nederlandse hotels, campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties ontvingen 14,6 miljoen gasten in het derde kwartaal van 2022.

Artikelen

Subsectoring sector niet-financiële vennootschappen

Deze tabel bevat de lopende rekening van de niet financiële vennootschappen, uitgesplitst naar de subsectoren Nederlands en buitenlandse eigenaarschap voor de periode 2015-2020.

Cijfers

CBS weegt vragen van partners over artificial intelligence zorgvuldig af

Artificial Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie is overal: van zoekmachines en programma’s die teksten genereren tot algoritmes die een kandidaat selecteren voor een functie of de kans op...

Artikelen

Importwaarde vervoersdiensten 32 procent hoger in eerste halfjaar van 2022

Nederlandse bedrijven en consumenten importeerden in de eerste zes maanden van 2022 ter waarde van 22,7 miljard euro aan vervoersdiensten uit het buitenland: bijna 32 procent meer dan het eerste...

Artikelen

Internationale mobiliteit studenten in het hoger onderwijs

Het CBS doet onderzoek naar de studiepuntenmobiliteit van afgestudeerden in het hoger onderwijs. Doel is inzicht te krijgen in vormen van mobiliteit: vragen gaan over de duur van het verblijf in het...

Publicaties

Betaalbaarheid wonen en energie beter in beeld

Het nijpende woningtekort, de hoge huizenprijzen en stijgende energiekosten, ze maken de vraag hoe betaalbaar wonen in Nederland is steeds pregnanter.

Artikelen

Green Deal: CBS werkt met externe partners aan verduurzaming

Wereldwijd is er een grote en toenemende behoefte aan informatie over klimaatverandering en energietransitie, milieukwaliteit en circulariteit, natuur en biodiversiteit.

Artikelen

Toegevoegde waarde van toerisme in 2021 licht hersteld

De toegevoegde waarde van de toeristische sector is in 2021 met 13,1 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder (voor prijsveranderingen gecorrigeerd) en bedroeg 19 miljard euro.

Artikelen

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2019.

Publicaties

Niet-financiële bedrijven boeken meer winst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal van 2022 uit op 75,2 miljard euro. Dat is de hoogste winst geboekt in een tweede kwartaal sinds het begin van de...

Artikelen

Waarde buitenlandse handel toegenomen

In mei 2005 was de waarde van de internationale handel in goederen hoger dan een jaar eerder. De uitvoerwaarde was 12 procent hoger dan in mei 2004 en bedroeg 22,4 miljard euro.

Artikelen

Omzet buitenland

De totale omzet uit de hoofdactiviteit aan buitenlandse afnemers (export en transitohandel).

Overig

Kapitaalrekening buitenland

Het gedeelte van de betalingsbalans, waarop de mutaties in de vermogensverhoudingen met het buitenland zijn verantwoord.

Overig

Buitenlandse international

In Nederland gevestigde onderneming waarvan de beslissende zeggenschap in buitenlandse handen is en die en die zelf groepsmaatschappij(en) in het buitenland heeft. Het betreft hier directe, op...

Overig

Buitenlandse onderneming

In Nederland gevestigde onderneming waarvan de beslissende zeggenschap in buitenlandse handen is en die zelf geen groepsmaatschappij(en) in het buitenland heeft. Het betreft hier directe, op...

Overig

Buitenlandse rechtspersoon

Rechtspersoon die in het buitenland is opgericht volgens het daar geldende recht.

Overig
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Buitenlandse migratie

Het zich vestigen in Nederland van personen vanuit het buitenland (immigratie) of het vertrek van inwoners uit Nederland om zich in het buitenland te vestigen (emigratie).

Overig

Buitenland (NR)

Collectieve aanduiding van personen en bedrijven die niet tot de Nederlandse economie behoren.

Overig

Buitenlandse werknemer

Werknemer in Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Overig

Buitenlandse investeringen

Data en inzichten over Nederlandse buitenlandse directe investeringen (BDI), bedrijven in Nederland met een buitenlandse moeder en Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland.

Artikelen