Minder winst niet-financiële bedrijven in 3e kwartaal 2023

© ANP / ANP XTRA Lex van Liesveld
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2023 uit op 91,2 miljard euro. Dat is circa 0,4 miljard euro minder dan in het derde kwartaal van 2022. De daling komt vooral doordat in het derde kwartaal van 2023 de winst van buitenlandse dochters lager was dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe (voorlopige) cijfers.

De brutowinst voor belasting kan worden gesplitst in de operationele winst, de winsten van buitenlandse dochters en de overige winst.

De operationele winst kwam in het derde kwartaal van 2023 uit op 66,4 miljard euro. Dat is iets meer dan in het derde kwartaal van 2022. Vooral de voedingsmiddelenindustrie, de machinebouw en de bouw boekten meer winst. Exclusief niet-productgebonden subsidies was de operationele winst ruim 1,5 miljard euro hoger. De ontvangen niet-productgebonden subsidies waren bijna 1,5 miljard euro lager.

De winsten van buitenlandse dochters waren 5 miljard euro lager dan in het derde kwartaal van 2022. Dat komt door het wegvallen van dochterbedrijven. De overige winst was 4,5 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dat komt door lagere betalingen aan de overheid in verband met de aardgaswinning en de gedaalde aardgasprijs.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 3e kwartaal
 Operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies (mld euro)Niet-productgebonden subsidies (mld euro)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
201948,3641,97819,7731,592
202042,9974,66612,8362,2
202153,84,60617,9971,635
202261,784,54425,41-0,051
202363,3033,06420,4144,458

Meer belasting betaald, meer dividend uitgekeerd, meer geïnvesteerd

Over de winst betalen bedrijven belasting, zoals de vennootschapsbelasting. In het derde kwartaal van 2023 betaalden de niet-financiële bedrijven ongeveer 3,2 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het derde kwartaal van 2022.

De winst na betaling van de belastingen kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De niet-financiële bedrijven hebben circa 2,1 miljard euro meer dividend uitgekeerd dan in het derde kwartaal van 2022. De investeringen in vaste activa waren 1,3 miljard euro hoger.

Winstquote lager

De winstquote, de operationele winst als percentage van de toegevoegde waarde, was met 45,0 procent in het derde kwartaal van 2023 lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022 (47,2 procent). Dat komt onder meer door een afname van de ontvangen niet-productgebonden subsidies, die wel meetellen voor de operationele winst maar niet voor de toegevoegde waarde.