Zoekresultaten

34 resultaten voor brandmeldingen
34 resultaten voor brandmeldingen

Pagina 1 van 2

Artikelen

Brandweer krijgt minder brandmeldingen, meer hulpverzoeken

In 2013 heeft de brandweer in totaal minder hulpvragen binnen gekregen. Het aantal brandmeldingen daalde, maar het aantal verzoeken om hulpverlening was afgelopen jaar buitengewoon hoog. De uitgaven...

Artikelen

Meer brandmeldingen in 2011

In 2011 heeft de brandweer meer brandmeldingen en iets minder verzoeken tot hulpverlening gekregen dan in 2010. De opkomsttijd bij brand is gelijk gebleven. Er vielen iets minder doden bij branden,...

Artikelen

sfbra: Kenmerken van brandmeldingen

Sfbra: Kenmerken van brandmeldingen, 1985 t/m 2013

Overig

Brandmelding

Melding voor brandbestrijding die bij de brandweer wordt gedaan; inclusief loosalarmmeldingen.

Overig

Hulpverlening steeds belangrijker deel inzet brandweer

De meldkamer van de brandweer kreeg in 2019 238 duizend meldingen te verwerken, 3 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Branden en hulpverleningen; meldingen brandweermeldkamer, regio 2013-2019

Meldingen, Meldkamer, alarmeringen, branden, hulpverleningen, brandweer Veiligheidsregio, provincie

Cijfers

Loosalarmmelding

Al dan niet opzettelijke brandmelding of hulpverleningsmelding bij de brandweer, waarbij naderhand geen sprake blijkt van brand of benodigde hulpverlening.

Overig

Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen 1985-2013

Brandmeldingen, hulpverleningsmeldingen en loze alarmmeldingen Provincie en gemeentegrootteklasse

Cijfers

Uitruktijd brandweer

Tijdsverloop tussen het moment van brandmelding en het moment dat het eerste brandweervoertuig de kazerne verlaat.

Overig

Brand blussen met een iPad

Steven van de Looij klapt zijn brandweerrode iPad open. De 44-jarige brandweercommandant uit Alkmaar heeft de waterspuit verruild voor een tablet. ‘Wij stoppen binnenkort alle gegevens over alle...

Artikelen

Brand (juridisch)

Rook- of vuurontwikkeling waarvan een brandmelding bij de brandweer binnenkomt.

Overig

Opkomsttijd brandweer

Tijdsverloop tussen het moment van brandmelding en het moment dat het eerste brandweervoertuig de plaats van de brand bereikt.

Overig

Warme zomer bezorgt brandweer meer werk

De meldkamercentralisten van de brandweer kregen 245 duizend meldingen te verwerken in 2018, 12 procent meer dan een jaar eerder

Artikelen

Opnieuw minder meldingen brandweer

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2017 bijna 219 duizend meldingen binnen van incidenten

Artikelen
Artikelen

Brandweer hoeft minder vaak uit te rukken

De brandweer is 138 duizend keer uitgerukt in 2014, dat is ongeveer 8 duizend keer minder dan het jaar daarvoor. Dit komt omdat er 8 duizend keer minder gealarmeerd is vanuit de meldkamer. In 2014...

Artikelen

Brandweerstatistiek 2004

Deze publicatie bevat informatie over onder meer brandmeldingen en verzoeken om hulp en over het optreden van de brandweer bij brand.

Artikelen
Artikelen
Publicaties

Brandweer rukt minder vaak uit in 2012

In 2012 heeft de brandweer minder meldingen van brand en minder verzoeken om hulpverlening gekregen dan in 2011. De opkomsttijd bij brand is gelijk gebleven.

Artikelen

Brandweerstatistiek 2005

Vandaag verschijnt de publicatie Brandweerstatistiek 2005. Deze publicatie bevat informatie over brandmeldingen en verzoeken om hulp, over het optreden van de brandweer bij brand en activiteiten bij...

Artikelen

Brandweerstatistiek 2005

De Brandweerstatistiek 2005 bevat informatie over brandmeldingen en verzoeken om hulp, over het optreden van de brandweer bij brand en activiteiten bij (technische) hulpverlening, over...

Publicaties