Brandweerstatistiek 2003

Ebooks:

Brandweerstatistiek 2003

De publicatie "Brandweerstatistiek 2003" bevat informatie over meldingen, optreden van de brandweer bij brand en (technische) hulpverlening, personeel en materieel en tenslotte de kosten van de gemeentelijke brandweer.

In 2003 zijn bij de brandweer 146 duizend meldingen binnengekomen, vier procent minder dan in 2002. Vier van de tien meldingen betreft een loos alarm. Vooral de loze meldingen via een brandmeldinstallatie zorgen in de loop der jaren voor een sterke toename van de brandmeldingen. Het aantal van zo’n installatie afkomstige loze meldingen bedraagt in 2003 bijna 42 duizend.

In het jaar 2003 zijn 54 duizend branden en 36 duizend hulpverleningen geregistreerd.

Per 1 januari 2004 zijn bij de gemeentelijke brandweerkorpsen 27 duizend brandweerlieden in dienst. De kosten van de gemeentelijke brandweer zijn in 2003 ten opzichte van 2002 met zeven procent gestegen tot 711 miljoen euro.

In de publicatie "Brandweerstatistiek 2003" worden tabellen en grafieken opgenomen. Veel van de informatie wordt regionaal gepresenteerd zoals naar provincie, brandweerregio en grootteklassen van gemeenten.

De Handleiding Brandweerzorg en het Bouwbesluit zijn gebruikt bij het vervaardigen van de vragenlijsten voor de rapportage van brand en hulpverlening. Er zijn toegespitste vragen over o.a. loos alarm, oorzaak, aard, object, werkzaamheden en slachtoffers in de vragenlijsten opgenomen.

Kengetal: W-35
ISBN: 903572549 2
Prijs 15,40 (excl. verzendkosten)

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.